Meierijstad gaat 2000 arbeidsmigranten huisvesten op bedrijventerreinen

VEGHEL - De gemeente Meierijstad staat toe dat er de komende vijf jaar huisvesting wordt gerealiseerd voor ruim tweeduizend arbeidsmigranten die kort in Nederland wonen. Die huisvesting mag komen aan de rand van bedrijventerreinen of bij landbouwbedrijven waar de arbeidsmigranten werken. De voorkeur van de gemeente gaat uit naar grootschalige locaties aan de rand van bedrijventerreinen.

Die woonruimte zal vooral gerealiseerd worden door uitzendbureaus die arbeidsmigranten detacheren. Hoe die huisvesting er uit komt te zien, is aan die bureaus, zij het dat die zich moeten houden aan regels van welstand. In de praktijk kunnen dat wooncontainers zijn maar ook stacaravans.

Bij het goedkeuren van de plannen zal de gemeente nadrukkelijk kijken of het aantal arbeidsmigranten in verhouding is tot de omgeving. Dus niet zevenhonderd arbeiders in een dorp met tweehonderd inwoners.

Niet langer dan anderhalf jaar
Arbeidsmigranten mogen in principe niet langer dan anderhalf jaar in de zogenoemde shortstay-accommodaties wonen. Volgens Goijaarts kan Nederland niet meer zonder werknemers uit vooral het voormalig Oostblok. Nederland vergrijst en heeft op termijn zelf niet voldoende arbeiders om de welvaart in stand te houden.

De gemeenteraad moet het plan nog goedkeuren.

 

Meer over dit onderwerp:
MEIJERIJSTAD ARBEIDSMIGRANTEN HUISVESTING