Actievoerders parochie Lithoijen krijgen gelijk van Rome: fusie gaat niet door

27 april 2019 om 13:34
nl
De voorgenomen fusie van de Heilige Remigiusparochie in Lithoijen met vijf andere parochies in de regio Oss is voorlopig van de baan. "De Congregatie voor de Clerus in Rome, die hierover gaat, heeft ons beroep gegrond verklaard", laat Frans van Kilsdonk - een van de mensen die al jaren actie voert tegen het samengaan - zaterdagochtend blij weten.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door

De actievoerders verzetten zich tegen het opheffen van de Remigiusparochie, omdat hier op financieel gebied en qua aantal kerkgangers geen reden voor zou zijn. Het bisdom wilde de parochies in de regio wél laten samengaan en verwees daarbij naar de terugloop van het totále aantal kerkgangers in de regio.

In een brief aan bisschop Gerard de Korte sprak de actiegroep - die zich Balian van Ibelin noemde - in 2016 van 'een vijandelijke overname'.

"Ter ere van onze voorouders, die een zeer gezonde financiële en vitale parochie hebben opgebouwd, rest ons niets anders om onze parochie met hand en tand te verdedigen tot het bittere eind tegen deze vijandelijke overname, waardoor ons opgebouwde vermogen en vitale geloofsgemeenschap teniet worden gedaan," zo schreven de actievoerders in de brief.

Streep
Het besluit van de Congregatie voor de Clerus doet de actievoerders dan ook goed. "Hier was het ons om te doen", benadrukt Van Kilsdonk. Toch is het nog niet zeker dat er nu definitief een streep door de fusie wordt gezet. "Volgens het bisdom is er sprake van een vormfoutje dat gemakkelijk hersteld kan worden, zodat de fusie over een jaar toch een feit is", vertelt Van Kilsdonk.

"Dat zijn wij niet met het bisdom eens. De fout die het bisdom gemaakt heeft - waarop wij gelijk hebben gekregen van de Congregatie - is het feit dat zij de priesterraad niet op een goede manier betrokken heeft in dit proces. Het besluit met betrekking tot de fusie was namelijk al gevallen voordat de priesterraad werd gehoord. Als ze dit willen herstellen, loop je tegen dezelfde fout aan", meent hij.

Beroep
Maar hij houdt er rekening mee dat het bisdom toch gaat proberen in beroep te gaan. De Remigiusparochie is er dus nog niet. "Nou... we zijn er in zoverre, dat we weer een zelfstandige parochie zijn. Effectief gezien is de situatie nog niet hetzelfde als drie jaar terug, maar we staan juridisch nu wel heel erg sterk. Dit wordt voor het bisdom een hele lastige."

'Bisdom bezint zich'
Het bisdom was zaterdagochtend niet bereikbaar voor commentaar. Tegenover Trouw liet het bisdom eerder weten het besluit te bestuderen en zich te bezinnen op vervolgstappen.

“Om te voorkomen dat een pastoraal en bestuurlijk vacuüm ontstaat, zal de bisschop ter regeling van de gevolgen van de uitspraak van de Congregatie, de (voormalige) parochies behorende tot de Benedictusparochie tijdelijk onder één bestuur en één pastoraal team plaatsen”, zo meldt de krant.‘

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!