Waarom duurde stalbezetting Boxtel tien uur? 'Unieke situatie', zegt locoburgemeester

28 mei 2019 om 21:34
Van de Wiel schetst een tijdlijn. (Foto : Sander van Gils/ SQ Vision)
Van de Wiel schetst een tijdlijn. (Foto : Sander van Gils/ SQ Vision)
Locoburgemeester Peter van de Wiel van de gemeente Boxtel heeft dinsdagavond tijdens een beveiligde gemeenteraadsvergadering uitgebreid gesproken over de stalbezetting op 13 mei. 125 activisten drongen toen een varkensstal binnen. Na tien uur maakte de ME een einde aan de actie. Van de Wiel had de leiding op de bewuste avond. "Het was een unieke situatie, waarvoor geen handelingskader voorhanden was. Maar we hebben het wel opgelost."
Profielfoto van Marjanka Meeuwissen
Geschreven door

Van de Wiel begon zijn verhaal met een bedankje aan het adres van politie, OM en de ambtenaren van de gemeente.

'Snoeihard gewerkt'
"Er is de afgelopen weken snoeihard, in grote harmonie gewerkt, in het belang van een correcte rechtsorde in Boxtel.", zei de locoburgemeester. "Met resultaat. De onrechtmatige actie is beëindigd, daarbij hebben we rekening gehouden met verschillende belangen. Er is geen confrontatie geweest tussen de actievoerders en de aanwezige boeren. 80 verdachten zijn aangehouden en hebben een nacht in de cel doorgebracht. Ook van actievoerders die niet zijn aangehouden is de identiteit geregistreerd, zodat zij door het OM worden vervolgd."

Wachten op privacy instellingen...

'Niet eerder meegemaakt'
In zijn verklaring, die ook te lezen is op de website van de gemeente, stelt Van de Wiel nogmaals dat de stalbezetting een complex probleem was. "Een unieke situatie zelfs, met een enorme impact voor de betrokken boer. We hebben een dergelijke bezetting in Nederland nog niet eerder meegemaakt. Dat is ook de reden dat een handelingskader ontbrak. Als gezagsdriehoek hebben wij vanuit dat gegeven steeds verschillende belangen tegen elkaar afgewogen alvorens tot gezamenlijke besluiten te komen."

Hij noemde onder meer het belang van de boer en van de dieren. Ook moest rekening worden gehouden met de openbare orde en met het recht op demonstreren buiten de stallen.

Zo verliep de dag
Vervolgens schetste de locoburgemeester de gang van zaken op de avond van de stalbezetting:

 • Tegen 13.00 uur 's kwam bij de politie de melding binnen van de bezetting van de stal.
 • Een ambtenaar van de gemeente werd geïnformeerd. Die informeerde Van de Wiel. Op het gemeentehuis werd hij bijgepraat door de politie.
 • De gezagsdriehoek werd bij elkaar geroepen. Naast Van de Wiel als locoburgemeester zaten daar ook de officier van justitie en de teamchefs van de politie in.
 • Relevante informatie werd verzameld. "Om u een idee te geven: de actievoerders van Meat The Victims waren tot hun bezetting onbekend in ons land. We achterhaalden onder andere dat gelijksoortige acties die ze in het buitenland voerden, tussen de 6 en de 24 uur geduurd hebben."
 • Toen de gezagsdriehoek compleet was, werd een aantal zaken benoemd. Onder meer: 'We beëindigen de bezetting' en 'We gaan niet in op de onderhandelingseisen van de actievoerders'. En ook: 'De inzet moet getuigen van proportionaliteit'.
 • De-escalatie was het devies. "Gedurende deze fase stond onderhandelen centraal. Toen bleek dat dit niet met deze actievoerders mogelijk was, is besloten over te gaan tot de inzet van de ME."
 • Een deel van de ME moest vanuit Maastricht komen. "Ruim 100 actievoerders haal je niet met een paar agenten uit de stal. Daarvoor is grote inzet van de ME nodig, die goed gebriefd moet worden om met zorg en zorgvuldigheid te kunnen handelen."
 • Bezetting beëindigd.

Van de Wiel geeft aan dat het een bewuste keuze was om zelf geen acte de presence te geven bij de varkensstal tijdens de bezetting. Van de Wiel zegt dat de politie hem nadrukkelijk vroeg om niet te komen. "Er waren al zoveel mensen. Ik wilde niet in de weg lopen."

Enorm trots op resultaten
De locoburgemeester komt tot de conclusie dat de gezagsdriehoek, waaronder hijzelf als loco-burgemeester, met zorg en zorgvuldigheid heeft gehandeld. Hij noemt de volgende resultaten:

 • De actie is geweldloos beëindigd.
 • Verspreiding van dierziekten is, voor zover bekend, voorkomen.
 • 80 dierenactivisten zijn aangehouden en overgebracht naar de politiebureaus van Den Bosch en Eindhoven.
 • De overige actievoerders zijn geregistreerd.
 • Een confrontatie tussen activisten en boeren is voorkomen.

"Er is met zorg en zorgvuldigheid gehandeld in een unieke situatie, waarvoor geen handelingskader voorhanden was. Maar we hebben het wel opgelost. En daar mogen we met zijn allen enorm trots op zijn."

Lees alles over de bezetting van de varkensboerderij in Boxtel door dierenactivisten op onze speciale themapagina.

Wachten op privacy instellingen...
Wachten op privacy instellingen...
Wachten op privacy instellingen...

App ons!
Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Wachten op privacy instellingen...