Hoogspanningslijn 380kV bij Bergen op Zoom waarschijnlijk toch onder de grond

BERGEN OP ZOOM - De grote 380KV-hoogspanningsleiding door West-Brabant komt bij Bergen op Zoom waarschijnlijk onder de grond. Dankzij nieuwe technieken past die leiding in het bestaande buizenstelsel. Dat betekent dat er minder bos gekapt hoeft te worden om er hoogspanningsmasten neer te zetten.

Dat blijkt uit het advies van de gemeenten en een aantal maatschappelijk organisaties in West-Brabant aan de minister. De minister neemt eind juni een besluit over het tracé en neemt het advies naar alle waarschijnlijkheid over. Aanvankelijk zou de leiding ook bij Bergen op Zoom bovengronds komen, maar dat idee is inmiddels ingehaald door de techniek.

Actiegroepen tegen
De lijn loopt van Rilland in Zeeland via West-Brabant naar het Land van Heusden en Altena. Al jaren wordt besproken waar de hoogspanningslijn precies moet komen. In vrijwel elk dorp in West-Brabant waren actiegroepen tegen de plannen. Uiteindelijk werd er toch een tracé gekozen en besloot de minister advies te vragen aan alle gemeentebesturen die daarin samen opereren.

Ondertussen bekeek TenneT, beheerder van de lijn, samen met alle partijen waar nog aanpassingen mogelijk waren. Die in Bergen op Zoom is er één van.

Het is alle betrokkenen wat waard dat de 380KV-hoogspanningslijn er snel komt. Daarom adviseren zij de minister om de Rijksbouwmeester te betrekken bij de keuze van de elektriciteitsmasten en de inpassing daarvan in het landschap.

 

 

Ruimhartig vergoeden
Omdat er zoveel maatschappelijke onrust is over die lijn pleiten de gemeenten voor optimaal overleg met de inwoners van West-Brabant. Ook pleiten ze voor een ruimhartige vergoeding voor mensen die door de aanleg van de elektriciteitsleiding worden gedupeerd.

Daarbij moet verder worden gekeken dat de mensen die formeel gedupeerd worden als ze binnen een magneetveldzone komen te wonen. Ook mensen die een huis of een bedrijf in de buurt van die zone wonen moeten worden gecompenseerd. Deze kwestie speelt vooral rondom Zevenbergschen Hoek.

LEES OOK:Oordeel 380KV hoogspanningslijn bijna geveld: bestuurders kiezen noordelijke variant