Chantalle en Eric willen hun varkensbedrijf veranderen in een zorglandgoed

25 november 2019 om 20:00
nl
Nergens zijn er zoveel varkens als in Oost-Brabant. Dat aantal moet drastisch naar beneden en daarom kunnen varkensboeren zich vanaf maandag aanmelden voor een zogenoemde 'warme sanering'. Varkensstallen die stankoverlast veroorzaken voor omwonenden komen voor deze regeling in aanmerking. Hoe meer stank, hoe groter de kans dat je wordt 'ingeloot'. In totaal is er 180 miljoen beschikbaar voor deze regeling.
Profielfoto van Tessel Linders
Geschreven door

Chantalle en Eric Reijrink in Diessen hebben de knoop doorgehakt. De varkens gaan eruit. Weliswaar met pijn in het hart, maar een beter moment om de beslissing te nemen komt er niet, denkt Chantalle. Geen van hun vier zonen wil door met de varkens. Geen opvolger dus. Samen met alle onzekerheid in de sector heeft ze dat doen besluiten om in te tekenen voor de warme sanering.

Zorgboerderij
Vijf jaar geleden heeft Chantalle een zorgboerderij opgezet. Naast hun 240 zeugen en 2000 vleesvarkens, zorgen ze nu dus ook voor mensen met een beperking en ouderen met beginnende dementie. "Misschien zorg ik wel liever voor mensen dan voor dieren", zegt Chantalle. Haar zonen willen niet door in de varkens, maar wel door in de zorg. Dat heeft ze het laatste zetje gegeven om te proberen hun nieuwe plannen van de grond te krijgen. Een zorglandgoed van 15 hectare, met 60 zorgappartementen.

De varkens heeft de familie Reijrink al jaren. Eric nam de varkenshouderij over van zijn vader. "Toen kon je daar nog trots op zijn", vertelt Chantalle. "Het gevoel tegenover varkenshouders is de laatste jaren enorm veranderd. Een van mijn zonen zei zelfs helemaal niet trots te zijn om op een boerderij te wonen. Dat is wel erg hoor." Tegenover de zorgboerderij staat iedereen heel anders. Niet alleen de kinderen, maar ook de omgeving.

Uitbreiding
Een paar jaar geleden wilden Eric en Chantalle een nieuwe stal ontwikkelen voor 2900 vleesvarkens. Die plannen riepen hele veel weerstand op in de buurt. De rechten voor de 2900 varkens hebben ze, de uitbreiding is er (nog) niet gekomen. "Over de zorgboerderij en de plannen die we nu hebben, is iedereen heel enthousiast. Het is ook gewoon veel leuker om iets te ontwikkelen waar iedereen achter staat", zegt Chantalle.

Momenteel vechten veel varkensboeren nog voor soepelere regels vanuit Den Haag. Met de stikstofcrisis in het achterhoofd zien veel boeren hun toekomst in rook opgaan. Schuldig voelt Chantalle zich allerminst dat zij nu al kiezen voor de warme sanering. "Ik voel heel erg mee met mijn collega-boeren maar we staan echt honderd procent achter onze nieuwe plannen. Mijn man zei al: deze trein komt maar één keer langs en nu kunnen we er nog op springen. Liever één vogel in de hand dan tien in de lucht, toch?"

Afwachten
Toch is de keuze voor de sanering nog niet helemaal definitief. De familie Reijrink kan nog worden uitgeloot. Dat gebeurt als er meer varkensboeren gebruik willen maken van de regeling dan dat er budget is. Dan wordt gekeken naar de varkenshouderijen die de meeste stankoverlast veroorzaken voor de omgeving. Afwachten dus.

Op de website van de Rijksoverheid kunnen varkensboeren zich nog tot 15 januari 2020 aanmelden voor de sanering. Boeren krijgen een vaste prijs voor hun varkensrechten en een vergoeding voor de vierkante meters te slopen stallen. Op de vrijgekomen locaties mag een ander ook geen varkens meer houden en de gecompenseerde boer mag ook niet elders weer een varkenshouderij beginnen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.