Weinig politieke animo voor windmolens bij natuurgebieden in Meierijstad

23 januari 2020 om 22:57
nl
De gemeenteraad van Meierijstad wil in 2050 energieneutraal zijn. Maar of dat met windmolens bij natuurgebieden en zonneparken op landbouwgrond moet, is nog maar de vraag. Eén ding werd donderdag tijdens een gemeentelijke commissievergadering duidelijk: er is bij de politici weinig animo voor windmolens in de buurt van natuurgebieden zoals het Wijboschbroek.
Profielfoto van Jan de Vries
Geschreven door
Jan de Vries

Een duivels dilemma. Die woorden sprak PvdA-raadslid Sikko Oegema donderdag. Het dilemma zit ‘m in de keuze tussen groen en techniek. “Tussen pompen of verzuipen”, aldus de socialist.

Duizend handtekeningen
Burgemeester en wethouders hebben vier locaties aangewezen waarbinnen naar plekken voor windmolens gezocht kan gaan worden. Eén daarvan is bij het Wijboschbroek. Het hele dorp Wijbosch protesteert daartegen. Donderdagavond werd tijdens de vergadering een petitie met ruim duizend handtekeningen tegen windmolens aangeboden. Vanuit de andere zoekgebieden werd veel minder gehoord. Ruud Merks (SP) meende te weten hoe dat komt: “Het college heeft gekozen voor gebieden waar weinig mensen wonen, dus dat levert weinig bezwaren op, maar gaat wel ten koste van de natuur”.

De actie van de mensen uit Wijbosch leidde ertoe dat het tijdens de beeldbepalende vergadering daar vaak over ging. Voor het CDA is de plaatsing van windmolens bij natuurgebieden een stap te ver. Lijst Blanco, D66 en de SP waren daar ook expliciet op tegen.

Opofferen landbouwgronden
De meeste andere partijen houden hun kruit droog tot de raadsvergadering volgende week. Behalve bezwaren tegen windmolens bij natuurgebieden plaatsen partijen ook vraagtekens bij het feit dat burgemeester en wethouders tien procent van de landbouwgrond willen opofferen aan windmolens en zonneparken. “Beseft iedereen wel dat op die manier geen kans meer is voor milieuvriendelijke landbouw en ook niet voor vitalisering van het buitengebied”, vroeg Wil van Gerwen van Lokaal Meierijstad. Een vraag die donderdag vaker werd gesteld. Zoals door Luc van den Tillaart van Lijst Blanco, die sterk pleitte voor alternatieven en kernenergie als mogelijke oplossing niet uitsloot. Of dat dan in Meierijstad moest, werd hem van verschillende kanten gevraagd. Van den Tillaart dacht dat dat niet haalbaar zou zijn. Hij dacht meer aan een kerncentrale op de Maasvlakte.

Platte daken
Een aantal partijen voelde niks voor zonneparken. Leg eerst de platte daken van gebouwen maar eens vol en als dat niet genoeg is dan kan er nagedacht worden over zonneparken op landbouwgronden, was een mening die regelmatig gehoord werd. Wethouder Jan Goijaarts was daar duidelijk over: op de daken is maar plek voor een derde van het aantal zonnepanelen dat nodig is om de ambitie van energieneutraal te halen.

Zoeken naar andere gebieden heeft ook geen zin volgens Goijaarts. Er is gezocht en meer mogelijkheden zijn er niet binnen de grenzen van Meierijstad.

Verzet geen verrassing
VVD’er Frank-Jan van Zutven sprak niet van een duivels dilemma, maar hij schetste wel waar de gemeenteraad van Meierijstad voor staat: “De gemeenteraad van Meierijstad wil energieneutraal zijn in 2050. Duurzaamheid heeft een prijs en heeft impact op de openbare ruimte. Het college heeft daarnaar gehandeld. Verzet is geen verrassing. Wij hebben nooit de indruk gehad dat dat zonder slag of stoot zou gaan. Het voorstel dat nu voorligt is een redelijke inspanning om bij te dragen aan besparing van energie. Uitstel biedt geen garantie op meer draagvlak”.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!