Van alle varkensboeren die willen stoppen komt 60 procent uit Brabant

30 januari om 14:18
Archieffoto.
Archieffoto.
Zestig procent van alle varkensboeren die zich hebben ingeschreven voor de saneringssubsidie voor varkenshouderijen komt uit Brabant. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan het provinciebestuur.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Van de 503 varkensboeren die zich hebben aangemeld voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen komen er 305 uit Brabant. De provincie noemt de getallen niet ‘verrassend’. Brabant heeft veel geïnvesteerd om de regeling bekend te maken bij de boeren.

De inschrijvingstermijn voor deelname aan de zogeheten Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) sloot op 15 januari. Aanmelden voor de regeling betekent overigens niet dat ze verplicht zijn om van de regeling gebruik te maken en ook echt te stoppen.

Het aantal aanmeldingen voor de subsidieregeling overtreft waarschijnlijk het huidige rijksbudget voor de regeling. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Landbouw) noemt het besluit om te stoppen ‘emotioneel’ voor de boeren.”

“Ik hoop dan ook dat het Rijk hier begrip voor heeft en extra geld in de warme sanering investeert. Ik wil dat zoveel mogelijk varkenshouders die zich hebben aangemeld de gelegenheid krijgen om een nieuwe toekomst in te gaan”, schrijft Spierings in een verklaring.

Regeling
De Srv draagt volgens de provincie bij aan het verminderen van stankoverlast in veedichte gebieden, het verbeteren van de leefomgeving en aan het terugdringen van uitstoot van stoffen zoals ammoniak.

Varkenshouderijlocaties die stankoverlast voor omwonenden veroorzaken en die willen stoppen, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Als de aanmelder voldoet aan de gestelde voorwaarden wordt er op basis van de geuroverlast een selectie gemaakt: varkenshouderijen met de hoogste geurscore maken het eerste aanspraak op de subsidie.

Het is nog onduidelijk of alle aanvragen gehonoreerd kunnen worden. "Het streven is om varkenshouders die zich hebben aangemeld binnen 13 weken uitsluitsel te geven over de toewijzing van de subsidie", schrijft de provincie.

Wachten op privacy instellingen...