Bizarre dag in het provinciehuis: de insprekers hebben hun zegje gedaan [LIVEBLOG]

DEN BOSCH - Het wordt een bizarre dag in het Brabantse provinciehuis. Provinciale Staten praten weer over het stikstofbeleid en de strenge milieumaatregelen voor de boeren. Nu de politieke verhoudingen aan het schuiven zijn is het heel onzeker welke besluit er aan het eind van de vergadering wordt genomen.

De eigenlijke Statenvergadering begint om half twee. Vrijdagmorgen vanaf tien uur mochten eerst vertegenwoordigers van organisaties hun zegje doen. Zij zullen voor de zoveelste keer proberen de Statenleden aan hun zijde te krijgen.

Voerden tot nu toe vooral de boerenorganisaties de boventoon, deze keer zijn het merendeels de milieuorganisaties en mensen uit de medische hoek die ingetekend hebben voor de inspraakronde.

Verslaggever Jan de Vries volgde de inspraakronde en hield een liveblog bij. Om half twee begint hij een nieuw liveblog over de vergadering van Provinciale Staten.

11.00 uur: EINDE VAN DIT LIVEBLOG
De inspraakronde is afgelopen. Provinciale Staten vergaderen vanaf half twee over de stikstofmaatregelen en de deadlines voor de boeren.

10.45 uur:
Jos van der Sanden, namens Artsenforum gezondheid, natuur en milieu. Volgens hem verwachten we te veel van technische oplossingen die niet werken. Van der Sanden noemt dat een heilloze weg. Hij schetst een somber beeld waarbij bacteriën en virussen in de landbouw tot grote medische problemen kunnen leiden. Hij pleit voor een totaal andere veehouderij in Brabant. Hij stelt dat er voor Brabant alle reden is om strengere maatregelen te nemen dan de rest van Nederland omdat de situatie in Brabant veel erger is.. Van der Sanden pleit ervoor dat overheid en boeren samen optrekken om de situatie te verbeteren. Van der Sanden: "Na de oorlog was er een voedselprobleem. Dat is er niet meer. Er is geen reden meer tachtig procent voor het buitenland te produceren."

10.41 uur:
Bert Brunninkhuis spreekt namens 1500 mensen die getroffen zijn door Q-koortsvirus. Hij zegt: "Niemand lijkt te leren van grootste ramp sinds de Watersnoodsramp in 1953. Mensen gaan nog steeds dood. Boeren en overheid voelen zich niet verantwoordelijk. De overheid lijkt geen enkele lering te trekken. Het is de schaamte voorbij. Onze gezondheid doet er niet toe. Vindt u het gek dat we geen vertrouwen hebben in de overheid. Hoeveel zieken en doden calculeert in bij uw nieuwe beleid." Volgens hem doen de 10.000 boeren in Brabant ertoe, maar die andere 2,5 miljoen inwoners ook.

10.38 uur:
Rob Schellekens pleit ervoor dat nieuwe inzichten over het stikstofprobleem moeten worden meegenomen in de zoektocht naar een oplossing. Ook hij wijst op gevaarlijke stallen.

10.30 uur:
Er ontstaat een discussie tussen de laatste drie gasten en Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant. Hij constateert dat de laatste drie insprekers allemaal minder stikstofuitstoot willen en hij vraagt zich af waarom ze het dan niet lukt. De Ceuster; "Omdat de politiek ons vastpint op deadlines en dat belemmert ons". Koreman van Natuurmonumenten bevestigt dat. "Er is te laat begonnen met de aanpak en nu liggen er deadlines er en staat iedereen met de rug tegen de muur."
Volgens chemisch specialist Van der Knaap heeft het er ook mee te maken dat er te versnipperd is geïnformeerd over oplossingen. "Er had veel eerder veel meer kennis gedeeld moeten worden. Dan zouden de boeren nooit opgezadeld zijn geweest met die gevaarlijke stallen."

10.23 uur:
Annemarie de Ceuster, namens het Brabants Landbouw Collectief. Zij wijst nog eens op het stuk dat de boerenorganisaties dinsdag hebben aangeboden aan het provinciebestuur. Dat komt erop neer dat de boeren beloven in 2030 veertig procent minder stikstof uit te te stoten als ze zelf mogen bepalen hoe ze dat gaan doen. Net als dinsdag vraagt De Ceuster om vertrouwen.

10.20 uur:
Lars Koreman namens Natuurmonumenten en Brabants Landscha doet net als vorige keer een oproep voor een langetermijnplan om de stikstofuitstoot bij de bron aan te pakken. Volgens hem wordt er onomkeerbare schade toegebracht aan natuur als het probleem niet binnen 15 jaar is opgelost. Dat gaat volgens hem pijn doen voor boeren. Zijn organisaties willen meedenken over het beperken van die pijn.

10.18 uur:
Annette van der Knaap, onafhankelijk chemisch specialist wijst op het gevaar van nieuwe emissiearme vloeren in koeienstallen. Net als de vereniging van melkveehouders wijst zij op het ontploffingsgevaar in die stallen door ophopend methaan.

10.15 uur:
Anouk Dingemans is boerendochter en studente politiek. Volgens haar biedt de landbouw een oplossing voor het stikstofprobleem. Ze vindt het niet terecht dat boeren verantwoordelijk worden gehouden voor het probleem. "Mijn vaders, moeders, ooms en tantes en hun buren werken hard aan een groene toekomst", zegt ze. Daarom moet er volgens haar samen met boeren naar een oplossing worden gezocht. Ze pleit er als aspirant-politicus voor om niet alleen naar de cijfers te kijken maar ook naar het menselijk aspect.

10.10 uur:
Femke Dingemans, Brabantse Milieufederatie, zegt te spreken namens 109 organisaties. Zij zegt: luister naar de artsen en de mensen die ziek worden van de stikstofuitstoot. Ze pleit voor beleid dat naar grondgebonden landbouw leidt. Maak Brabant koploper in het terugdringen van stikstof. Stel maatregelen niet uit.

10.00 uur:
Eerste spreker is Andries Huisman van Farmin. Zij maken een product waarmee mest milieuvriendelijker kan worden gemaakt. Hij legt de Statenleden uit hoe zijn bedrijf een bijdrage kan leveren aan de aanpak van de stikstofprobleem. Er zijn al 150 melkveehouders die het gebruiken.