Nieuwe snelheidsmaatregelen maken vrijwel alle woningbouwprojecten mogelijk

23 maart 2020 om 12:36
nl
Brabant neemt net als andere provincies vanaf 24 maart de vergunningaanvragen voor woningbouwprojecten in behandeling. Door de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur op de snelwegen komt er stikstofdepositieruimte vrij. Hierdoor kunnen naar verwachting vrijwel alle woningbouwprojecten die stil kwamen te liggen door de stikstofproblematiek alsnog een vergunning krijgen. Dat meldt de Provincie.
Profielfoto van Rebecca Seunis
Geschreven door
Rebecca Seunis

Uit eerdere inventarisaties in Brabant blijkt dat in ongeveer vijftien gemeenten woningbouwprojecten hinder ondervinden van de stikstofproblematiek. Het gaat om projecten met in totaal enkele honderden woningen, die relatief dicht bij Natura 2000-gebieden liggen. De provincie verwacht, aan de hand van eerste berekeningen, vergunningen te kunnen verlenen aan vrijwel al deze woningbouwprojecten.

Volgorde
Er zijn wel afspraken gemaakt over de volgorde waarin vergunningen worden verleend. Eerst komen de aanvragen voor de woondeals aan de beurt, daarna de grote woningbouwprojecten en na zes weken worden alle aanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld.

Naast de huizenbouw heeft het Rijk ingezet op het snel tot stand komen van zeven grote infrastructuurprojecten. In Brabant zou het dan gaan om projecten bij de snelwegen A58 Tilburg-Eindhoven, A27 Houten-Hooipolder en A58 Annabosch–Galder. De verdeling van vrijgekomen stikstofruimte gaat eerst naar woningbouw, daarna naar infrastructuur. Over het mogelijk maken van deze projecten wordt nog door Rijk en provincies gesproken.

Uitzonderingen
Alleen voor woningbouwprojecten nabij Natura 2000-gebied Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek komt te weinig ruimte vrij als gevolg van de snelheidsmaatregel. De provincie zoekt samen met de betrokken gemeenten naar stikstofruimte om projecten door te laten gaan.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.