'Het lijkt het wilde westen wel', zegt de politiek over opkopen boerderijen in andere provincies

24 april om 16:01 • Aangepast 4 mei om 09:55
Stijn Smeulders (PvdA) steunde de gang van zaken.
Stijn Smeulders (PvdA) steunde de gang van zaken.
De meeste politieke partijen in Provinciale Staten veroordelen de manier waarop Gedeputeerde Staten boerderijen in andere provincies hebben opgekocht om het Logistiek Park Moerdijk (LMP) te kunnen aanleggen. Cowboypraktijken, overvaltechniek en schoffering. Dat waren woorden die vrijdag vielen tijdens een digitale vergadering van Provinciale Staten.
Profielfoto van Jan de Vries
Geschreven door
Jan de Vries

Gedeputeerde Staten kochten niet alleen die boerderijen, maar vooral de stikstofrechten waardoor het LPM kan worden aangelegd. Minister Carola Schouten veroordeelde die handelwijze al en de andere provincies waren boos. GS boden al excuses aan, maar toonden geen spijt. Vrijdag was de eerste keer dat leden van Provinciale Staten er over spraken.

'Had nertsenfokkerijen opgekocht'
Wilma Dirken (VVD) was niet helemaal tegen aankoop, maar wel tegen de manier waarop. “Zo ga je niet met andere provincies om”, zei ze. “Had het provinciebestuur nou echt niet vooraf met de collega’s in andere provincies kunnen overleggen? Of dachten jullie: dat varkentje wassen we wel even?"

Volgens Tanja van de Ven (CDA) is deze gang van zaken niet voor herhaling vatbaar. Ze was er sowieso geen voorstander van om boerderijen op te kopen voor de stikstofrechten. Ze vond de gang van zaken pijnlijk en getuigen van cowboygedrag: "Alsof we in het wilde westen zijn."

Ze had liever gezien dat GS nertsenfokkerijen in Brabant had opgekocht. Die moeten in 2024 sluiten en dreigen failliet te gaan. Volgens de CDA’ zou uitkoop die fokkers hebben geholpen.

'Dief in de nacht'
Ook SP en PVV waren er niet over te spreken. Maarten Everling van de SP sprak over een overvaltactiek en oncollegiaal gedrag. Maikel Boon van de PVV noemde GS 'een dief in de nacht'.

Later zullen de verschillende partijen bepalen wat zij inhoudelijk van de inpassing van het Logistiek Park Moerdijk vinden. GroenLinks en SP zijn al tegen. Zij vinden dat nog meer logistieke bedrijven niet gewenst zijn. Er is geen woonruimte voor de arbeidsmigranten die daar gaan werken en ze vinden dat er een einde moet komen aan het gesleep met dozen.

Geen spijt
De PvdA was uitgesproken tevreden over de handelwijze van Gedeputeerde Staten. “Ik ben er groot voorstander van dat een provincie boerenbedrijven opkoopt om de bouw van dienstencentra door te kunnen laten gaan”, zei Stijn Smeulders. Tegen de partijen die vinden dat je juist geen boerderijen moet opkopen ten gunste van andere sectoren zei hij: “Wen daar maar aan."

Gedeputeerde Erik van Merriënboer heeft excuses aangeboden aan zijn collega’s in andere provincies. “Ik moet even op de blaren zitten, maar ik heb er geen spijt van want ik heb alles gedaan in het belang van Brabant. Als we het niet hadden gedaan dan had ik u moeten vertellen dat het Logistiek Park Moerdijk niet was doorgegaan. Dan had ik u moeten zeggen: 'Ik red het niet, Brabant valt stil.'"

Wachten op privacy instellingen...