Nieuwe coalitie: uitstel voor boeren, cultuur en sport moeten subsidie inleveren

7 mei 2020 om 13:00 • Aangepast 14 mei 2020 om 12:44
nl
Brabantse boeren krijgen tot 1 januari 2024 de tijd om hun stallen milieuvriendelijk te maken. Ze mogen zelf weten wanneer ze daarvoor een vergunning aanvragen. Wel gaat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zwaar inzetten op een duurzame landbouw. Dat staat in het nieuwe bestuursakkoord voor Brabant. Dat is de winst voor het CDA.
Profielfoto van Jan de Vries
Geschreven door
Jan de Vries

Het nieuwe bestuursakkoord van VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant moest er komen nadat het CDA juist vanwege die deadlines voor boeren de stekker uit de vorige coalitie trok.

De boeren krijgen op een aantal punten hun zin. De provincie blijft er wel naar streven de stikstofuitstoot te verminderen. In het bestuursakkoord staat nu nadrukkelijk dat alle sectoren daaraan mee moeten werken. De boeren vinden dat zij daar alleen voor opdraaien.

Een deel van de strenge maatregelen van 2017 wordt teruggedraaid. Boeren krijgen meer ruimte om binnen hun eigen bedrijven te schuiven met stikstofuitstoot. Verder wil dit college vooral inzetten op een duurzame landbouwsector .

Referendum
Het nieuwe bestuursakkoord borduurt voor een groot deel voort op het bestaande beleid. De vier partijen schrijven dan ook dat ze hopen op een constructieve medewerking van Provinciale Staten.

De winst voor Forum is dat er een correctief referendum komt. Dat betekent dat de Brabanders de provincie na een genomen besluit kunnen terugfluiten. De coalitiepartijen zullen zich de komende drie jaar aan de uitslag van zo’n referendum houden. De ontstaansgeschiedenis van Forum heeft wortels in het Oekraïnereferendum, waarin de bevolking werd geraadpleegd over een verdrag tussen de EU en Oekraïne.

Natuur en energietransitie
Nu Forum voor Democratie meedoet is vooral de vraag wat die partij toevoegt. Die partij vindt de energietransitie, de overschakeling op duurzame energie, geen taak van de provincie. Forum wil ook zoveel af van Natura-2000-gebieden, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

Het bestuursakkoord is er dubbel in. Enerzijds staat er dat er blijvend zal worden gewerkt aan het herstel van de biodiversiteit in de Natura-2000-gebieden. Het nieuwe college wil wel onderzoeken of een aanpassing van Natura-2000-gebieden in Brabant mogelijk is. Het college wil daar pas later een besluit over nemen.

In de lijn met het standpunt van Forum staat in het bestuursakkoord energieopwekking via kernenergie welkom is. Ook zal worden onderzocht of het gebruik van thorium mogelijk is. Thorium is een 'groene' vervanger van uranium.

Het nieuwe college blijft gewoon doorgaan met het plan om ervoor te zorgen dat in 2030 vijftig procent van de energie duurzaam wordt opgewekt. Eric de Bie van Forum wordt verantwoordelijk voor dat energiebeleid. Zijn partij is tegen windmolenparken en grote velden met zonnepanelen.

Het nieuwe college zal wel 'maximaal inzetten op het benutten van zonne-energie op daken en gevels'. Gemeenten hoeven alleen nog maar mee te werken aan zonneparken als er voldoende ruimte is en de omwonenden het er mee eens zijn. Het Brabants buitengebied moet vooral landschappelijk blijven.

Alle afspraken die tot nu toe zijn gemaakt op het gebied van 'wind op land' worden nageleefd.

Afbouw cultuur- en sportsubsidies
De kunst-, cultuur- en sportsector komt er in het nieuwe bestuursakkoord slecht vanaf en moet zich gaan voorbereiden op afbouw van subsidies. Alles is op één hoop gegooid onder de naam Vrije Tijd. In dat hoofdstuk staat dat alle partijen die nu provinciale subsidie ontvangen zich moeten voorbereiden op een geleidelijke afbouw van die subsidie 'richting het nieuwe normaal van na 2023'.

Boerenorganisatie ZLTO is over het algemeen blij met het akkoord en noemt het in een eerste reactie: 'slagvaardig en slim'. Ze noemen het wel een 'bittere pil' dat de nieuwe deadline voor stalaanpassingen op 1 januari 2024 blijft hangen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.