Geen water meer uit beken en sloten halen, verbod waterschap Brabantse Delta

11 mei 2020 om 12:02 • Aangepast 18 mei 2020 om 10:14
nl
Vanwege de droogte heeft waterschap Brabantse Delta maandag onttrekkingsverboden ingesteld voor oppervlaktewater dit seizoen. Bij een onttrekkingsverbod mag geen water meer uit bepaalde watergangen en aangesloten sloten en beken worden gehaald voor bijvoorbeeld beregening. "Dit is al vroeg in het seizoen", knikt bestuurslid Kees de Jong.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door

De onttrekkingsverboden gelden voor de stroomgebieden van de Brandsche Vaart en de zijbeken en in de stroomgebieden van de Kibbelvaart, de Lokkervaart en de Bosloop. Dit besluit is genomen op basis van de zakkende grondwaterstanden, het droge voorjaar en de weersverwachting.

Schade aan oevers en kades
Als het waterpeil in een gebied onder de 'kritieke norm' dreigt te zakken, stelt het waterschap zo'n onttrekkingsverbod in. Door een lagere waterstand kan namelijk schade ontstaan aan oevers en kades en kunnen dieren en planten in het water dood gaan.

"Afgelopen winter hebben we samen met boeren en natuurterreinbeheerders het water goed en lang vastgehouden, maar nu haalt de natuur ons in", vertelt bestuurslid Kees de Jong van waterschap Brabantse Delta. Ook het feit dat de stuwen in het gebied de hele winter hoger waren ingesteld heeft deze problemen niet kunnen voorkomen. "We hebben te maken met een droge periode, al vroeg in het jaar. Deze onttrekkingsverboden zijn nodig om verdroging in het gebied tegen te gaan. Daarom doe ik een oproep om zuinig omgaan met het water dat er nog is, om ergere verdroging te voorkomen."

Voor de overige gebieden in West-Brabant geldt nog geen onttrekkingsverbod. Het waterschap zegt de situatie goed in de gaten te houden. Zodra het kan, wordt het onttrekkingsverbod ingetrokken. Dit wordt dan bekendgemaakt via Brabantsedelta.nl en Officielebekendmakingen.nl. Het waterschap controleert of iedereen zich tot dat moment aan het verbod houdt.

'We zitten er bovenop'
Eind april stelde waterschap De Dommel ook al een onttrekkingsverbod in, voor het stroomgebied van de Beerze en de Leijen. "Dat is het gebied rond Hilvarenbeek, onder Tilburg. Dit is gebaseerd op de huidige situatie", vertelt woordvoerster Gertie van Lieshout. "Als de hoeveelheid water en de stroming onder een bepaalde norm komt, kan zo'n onttrekkingsverbod worden aangekondigd."

Daarnaast gelden er in het gebied van waterschap De Dommel ook nog zogenoemde standaard halfjaarsverboden in het 'Beerzen-Reuselgebied' en het gebied rond Sint Oedenrode, Son en Breugel. "Dat zijn plekken waar eigenlijk jaar in jaar uit een onttrekkingsverbod nodig was. Daarop hebben we op een gegeven moment besloten dat je hier standaard tussen 1 april en 1 oktober geen oppervlaktewater mag onttrekken."

Bij waterschap Aa en Maas is nog geen onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater ingesteld, vertelt woordvoerster Joletta Noomen. "We zien wel dat het waterpeil snel zakt, maar dit is hier nog niet aan de orde", vertelt ze. "We zitten er wel bovenop."

Grondwater
Net een maand geleden maakten de waterschappen bekend dat de grondwaterstanden (mede dankzij de natte start van dit jaar) na een lange periode van droogte eindelijk weer normaal waren voor de tijd van het jaar. Maar de droogte van de afgelopen weken heeft de situatie in rap tempo verslechterd.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.