Opslag van kernafval in België bedreigt drinkwater in Brabant

16 juni 2020 om 09:10 • Aangepast 23 juni 2020 om 09:04
nl
De provincie Brabant heeft bij de Belgische overheid bezwaar gemaakt tegen de opslag van kernafval in de bodem. Dat kan volgens de provincie in het grondwater terecht komen en naar Brabant stromen.
Profielfoto van Jan de Vries
Geschreven door
Jan de Vries

Het bezwaar staat volgens de provincie los van het eigen voornemen om te laten onderzoeken of een nieuwe vorm van kernenergie een oplossing is voor de toekomst. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten heeft zo’n onderzoek op uitdrukkelijk aandringen van Forum voor Democratie in het nieuwe bestuursakkoord laten opnemen.

100.000 jaar veilig
België heeft het principebesluit genomen om kernafval van bestaande centrales in onder meer Doel onder de grond op te slaan en wel zo dat het daar 100.000 jaar veilig ligt. Elk Europees land heeft de plicht zelf een oplossing te zoeken voor z’n kernafval.

Hoewel België nog geen plek heeft gekozen voor opslag, trekt het Brabantse provinciebestuur alvast aan de bel.

“Ondergrondse opslag van radioactief afval kent mogelijk risico’s voor Brabant Een deel van het Belgische grondwater stroomt (ondergronds) naar Brabants grondgebied,” aldus het provinciebestuur.

Drinkwaterwinning ernstig bedreigd
Als het onder de grond misgaat dan kan het grondwater in Brabant besmet raken. “Drinkwaterwinning, industriële onttrekkingen en natuur worden in dat geval ernstig bedreigd,” aldus Brabant in een reactie op het plan van België.

Brabant wil betrokken worden bij de plannenmakerij van België. Die begonnen overigens al tien jaar geleden. Volgens de provincie hebben verschillende organisaties en gemeenten aan deze kant van de grens al die tijd geprobeerd mee te praten, maar tot een officieel overleg is het nooit gekomen.

De hele discussie staat volgens het provinciebestuur los van het eigen plan om te laten onderzoeken of kernenergie ingezet kan worden in de energietransitie. Nu gaat het over afval van kernenergiecentrales die er al zijn in België. Brabant wil laten onderzoeken of er kansen zijn voor de vierde generatie thoriumMSR-technologie, dat is een vorm van kernenergie. Dat is volgens Brabant een vernieuwende techniek en dat heeft niks te maken met de afvalproblematiek van de huidige generatie kerncentrales in België.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.