Avifauna van de Biesbosch, alle Biesboschvogels verzameld in één dik boek

25 oktober 2020 om 19:00 • Aangepast 26 oktober 2020 om 11:06
Alle Biesboschvogels verzameld in één dik boek
Alle Biesboschvogels verzameld in één dik boek
Vijf vogelaars hebben er jaren aan gewerkt en begin december moet al die arbeid van jarenlang spitten in archieven, vogels spotten en tellen samenkomen in het boek: Avifauna van de Biesbosch. "Dit naslagwerk laat zien welke vogels er in de Biesbosch en de aangrenzende polders voorkomen", zegt Albert de Jong, één van de vijf samenstellers van de Vogel Bijbel. Het dikke vogelboek telt bijna zeshonderd bladzijden en beslaat maar liefst honderd jaar aan vogelhistorie.
Profielfoto van Rob Bartol
Geschreven door
Rob Bartol

Een eeuw aan vogelwaarnemingen en vogeltellingen. De opkomst van nieuwe vogelsoorten in de Biesbosch én soorten die door landschappelijke veranderingen in de Biesbosch aan verdwijnen zijn. Samengevat de ingrediënten voor een nieuw dik én uniek vogelboek over de Biesbosch.

"Een boek dat gemaakt is voor de vele 'vogelaars', maar ook voor mensen die 'gewoon' van vogels houden", vertelt Albert de Jong. Hij sloot zich recent een een week lang op in een Biesboschkeet, om het boek letter voor letter na te kijken en te redigeren. "Het is wel een dikke pil geworden, een naslagwerk. Geen veldgids, want dit stop je niet even in je binnenzak."

In de video vertellen Albert de Jong en Sander Terlouw veel meer over het dikke vogelboek: Avifauna van de Biesbosch.

Wachten op privacy instellingen...
"De vogelstand in de Biesbosch is de afgelopen 100 jaar sterk veranderd in samenstelling."

"De vogelstand in de Biesbosch is de afgelopen 100 jaar sterk veranderd in samenstelling", zegt De Jong. "De griend- en rietcultuur gingen verloren en door de afsluiting van het Haringvliet verdween het grote verschil tussen eb en vloed. Er kwamen spaarbekkens en de polders veranderden van landbouwgrond naar water en andersom. Ook de druk van de stedelijke bebouwing nam aan de grenzen van het gebied toe. Dat alles bij elkaar heeft een positieve en negatieve invloed gehad op de vogelstand."

In het boek worden alle honderden waargenomen vogelsoorten stuk voor stuk besproken én voorzien van labels als 'vrij schaarse wintergast' tot en met 'vrij algemene broedvogel.'

Kaartjes laten zien waar ze broedend zijn aangetroffen in het Nationaal Park en beschreven wordt of de vogel meer of minder voorkomt in het gebied. De ruim zeshonderd foto's geven de besproken vogels ook een 'eigen gezicht.'

"De Cetti's zanger is de afgelopen jaren in aantallen verdubbeld."

Op de vraag welke vogelsoort het goed doet in de Biesbosch hoeft ecoloog Sander Terlouw niet na te denken. "Dat is de Cetti's zanger. In 2006 werd hij voor het eerst gespot in de Biesbosch. In 2015 werden er al 750 broedparen gevonden, de zogeheten territoria, en inmiddels is dat aantal verdubbeld." Voor het vogeltje is de Biesbosch 'de ideale plek', meldt ook de website van Nationaal Park de Biesbosch. "Cetti’s zangers blijken te houden van dicht wilgenstruweel langs water. Liefst met wat modderige oevers eronder."

Het boek Avifauna van de Biesbosch verschijnt op 12 december, maar de geplande presentatie van het boek in het Biesboschmuseum die gaat niet door. Corona is hier debet aan. "We gaan het nu digitaal doen", klinkt in koor van de vogelaars De Jong en Terlouw.

App ons!
Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Wachten op privacy instellingen...