Kinderen minder vaak voor straf apart in jeugdzorginstelling Deurne, zegt inspectie

29 oktober 2020 om 12:21 • Aangepast 30 oktober 2020 om 09:16
nl
Jeugdzorginstelling Bijzonder Jeugdwerk in Deurne moet ervoor zorgen dat er minder kinderen voor straf worden afgezonderd van de groep. Dat gebeurt nu nog te vaak en te lang. Ook loopt er nog te veel personeel rond dat niet de noodzakelijke opleiding heeft. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat in juli is uitgevoerd bij de jeugdzorginstelling. Donderdag kwamen de resultaten naar buiten.
Profielfoto van Agnes van der Straaten
Geschreven door

Bij de inspectie waren drie klachten binnengekomen over Bijzonder Jeugdwerk. De instelling biedt hulp op drie open en vier gesloten groepen voor kinderen onder de 18 jaar. Of het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de klachten wil de Inspectie niet zeggen.

Van de dertien punten die zijn onderzocht was het merendeel op orde. Twee punten moeten nog verbeterd worden. Ook zijn er wat punten aangegeven waar extra aandacht aan gegeven moet worden.

De hele dag op je kamer
Een van de verbeterpunten is het afzonderingsbeleid van Bijzonder Jeugdwerk. Kinderen worden alleen bij fysiek agressief gedrag, op zijn hoogst 15 minuten in een afzonderingskamer gezet. Volgens de inspectie is dat positief, omdat het niet te lang is. Wat moet verbeteren is de tijd die kinderen daarna op hun slaapkamer moeten blijven zitten. Dat kan wel eens de hele dag zijn en dat is te lang, vindt de inspectie.

Ook blijkt dat de eerste zes weken op een gesloten afdeling alle vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast waaronder ook drugscontroles. Ook al is daar geen aanleiding toe. Dat moet meer maatwerk worden, zo staat in het rapport.

Zes vaste medewerkers in plaats van tien
Tenslotte blijkt uit het inspectierapport dat het team pedagogisch medewerkers niet compleet is. Op een van de groepen staan zes vaste medewerkers in plaats van tien. De rest wordt aangevuld met uitzendkrachten, die niet altijd de juiste opleiding hebben. Dat zorgt op de groep voor veel klachten over de sfeer.

Uitzendkrachten weten niet altijd wat de afspraken zijn en hoe de dagstructuur er uit moet zien. Op de andere drie groepen waarvoor wel genoeg geschoold personeel is, is de sfeer goed. Volgens de inspectie vertellen de jongeren dat ze zich daar vaak prettiger voelen dan bij andere instellingen waar ze eerder gezeten hebben.

Reactie van Bijzonder Jeugdwerk op het inspectierapport
Directeur Bloebaum van Bijzonder Jeugdwerk zegt in een reactie op het rapport van de inspectie dat er in zijn organisatie nooit ongeschoold personeel op de groepen staat. De inspectie wil dat meer medewerkers geregistreerde jeugdzorgmedewerkers zijn. Dat is nu nog niet altijd het geval. Maar ook de ingehuurde personeelsleden zijn altijd geschoold. Bloebaum: "Daarnaast is het een maatschappelijk probleem dat er meer vraag naar zorgverleners is dan dat er beschikbaar zijn."

Over de kritiek van de inspectie over het afzonderingsbeleid zegt Bloebaum het volgende: "Wij zijn van mening dat we streng controleren. maar dat we dit meer als maatwerk willen gaan vormgeven. Dat staat soms op gespannen voet met meningen vanuit de samenleving. De maatschappelijke vraag naar controle is hoog".

Via Almata in Ossendrecht
Bij de andere gesloten jeugdzorginstelling in Brabant, Via Almata in Ossendrecht, is begin juli ook een inspectie uitgevoerd. Ook daar waren problemen met het afzonderen van jongeren in hun afgesloten kamer en het veelvuldig fouilleren.

Ook had Via Almata problemen met het werken met een gecombineerde groep van normaalbegaafde, hoogbegaafde en verstandelijk beperkte jongeren. Het personeel was daar nog niet goed in geschoold. De inspectie vindt dat ze daar verbeteringen in moet aanbrengen. Via Almata heeft haar verbeterplan voor 12 oktober moeten inleveren. Bijzonder Jeugdwerk in Deurne moet voor 19 november met een verbeterplan komen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.