Waterschappen pakken droogte aan: ‘Het is tijd voor verandering’

29 november 2020 om 09:00
Extra stuwen worden ingezet als manier om water vast te houden (foto: Waterschap Aa en Maas).
Extra stuwen worden ingezet als manier om water vast te houden (foto: Waterschap Aa en Maas).
Na drie extreem droge en hete zomers, moeten droogte en waterbeheer in Brabant nu echt worden aangepakt. De waterschappen hebben de handen ineen geslagen voor nieuwe maatregelen die behoorlijk wat veranderingen met zich mee gaan brengen. Dit is wat we daarvan gaan merken.
Profielfoto van Rebecca Seunis
Geschreven door
Rebecca Seunis

We zijn in onze provincie een kei in het zo snel mogelijk afvoeren van water. Maar omdat het weer met name in de zomer steeds extremer wordt, moet het nu écht anders. “We moeten niet meer van seizoen naar seizoen leven. Het is tijd voor verandering”, aldus de waterschappen. Maar waar zit hem die verandering nou in, op korte en lange termijn en wie gaan dat merken?

Dit zijn de belangrijkste plannen en veranderingen:

  • Er mag minder oppervlaktewater worden gebruikt. Dat heeft vooral gevolgen voor de landbouw.
  • We moeten minder grondwater gebruiken. “De grondwatervoorraad is geen onuitputtelijke bron, maar zo is die de laatste jaren wel ingezet. Het houdt een keer op. We moeten een nieuwe balans bereiken”, aldus de waterschappen. De waterbalans moet uiteindelijk in de plus eindigen.
  • Strengere regels rondom beregening waarbij gerichter wordt gekeken naar de situatie in het gebied. Boeren zullen minder mogen beregenen. Volgens de waterschappen zijn de boeren klaar voor die stap. “We hebben daar echt de gezamenlijke lijn te pakken dat het anders moet”, zeggen de waterschappen daarover.
  • De grens van verplichte wateropslagmaatregelen bij het aanleggen van versteend gebied (wegen, parkeerplaatsen, woonwijken) wordt verlaagd van tweeduizend vierkante meter naar vijfhonderd.
  • Verhogen van het waterpeil. Afhankelijk van de grondsoort streven de waterschappen naar tien tot dertig 35 centimeter verhoging. Volgens de natuurorganisaties zou het waterpeil zelfs met vijftig centimeter verhoogd moeten worden, maar dat is volgens de waterschappen 'extreem' en lastig haalbaar. "Dit wordt al een uitdaging", aldus een woordvoerder.
  • Water vasthouden in plaats van afvoeren. Afhankelijk van waar in Brabant, gaat dat bijvoorbeeld met het automatiseren van stuwen of het creëren van infiltratiegebieden.
  • Water besparen. De waterschappen vinden het belangrijk dat burgers moeten inzien dat water een kostbaar goed is. We zullen er dus zuiniger mee om moeten gaan. Van korter douchen tot geen zwembad vullen in de zomer. “Het gemak waarmee mensen de kraan aanzetten en het zuiverste water ter wereld gewoon uit de kraan laten stromen…. Dat moeten we veel meer koesteren.”

Vasthouden als belangrijkste doel
Volgens de Waterschappen is het vijf voor twaalf. Daarom passen de drie Brabantse waterschappen nu hun beleid aan: niet het afvoeren van water, maar het vasthouden van water wordt het belangrijkste doel. Toch is het niet duidelijk wanneer al deze maatregelen precies ingaan. Volgens de Brabantse waterschappen moet het op de korte termijn effecten opleveren voor het nieuwe groeiseizoen, voordat de volgende droogteperiode begint.

"Maar willen we in 2030 voldoende water voor inwoners, boeren, bedrijven en de natuur beschikbaar hebben, dan vraagt dit om een fundamentele aanpassing in de manier waarop we in Brabant met water omgaan."

Tip ons!
Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Wachten op privacy instellingen...