Dit is het verlanglijstje van de Brabantse politiek voor het nieuwe kabinet

8 maart 2021 om 10:00 • Aangepast 8 maart 2021 om 11:45
nl
Als na de Tweede-Kamerverkiezingen van 17 maart een nieuwe regering in de steigers wordt gezet, zullen de lobbyclubs over elkaar heen buitelen. Ze willen allemaal dat hun wensen in een nieuw regeerakkoord worden omgezet in klinkende munt. Vanuit de Brabantse politiek ligt er de grote wens om in elk geval drie belangrijke thema's aan te pakken: de veestapel, ondermijnende criminaliteit en verkeersproblemen.
Profielfoto van Jan de Vries
Geschreven door
Jan de Vries

Veestapel

De meeste partijen willen inkrimping van de veestapel, blijkt als Omroep Brabant de volksvertegenwoordigers in Provinciale Staten vraagt om hun wenslijst voor Brabant.

Een van de partijen schrijft: "De enorme veestapel zit op veel fronten de verdere ontwikkeling van Brabant in de weg. Er is behoefte aan een langetermijnvisie van de Rijksoverheid, met daarin ook een stip op de horizon als het gaat om het aantal dieren."

Een andere partij vindt dat met die enorme veestapel de gezondheid van de Brabanders te grabbel wordt gegooid. Maar geen enkele partij geeft de boeren de schuld. "Boeren doen wat zij kunnen, maar vanwege de vele dieren is dat vechten tegen de bierkaai."

"Er moet meer geld beschikbaar komen voor sanering van de veestapel of er moet betere technologie komen", valt te lezen in een van de reacties, die representatief is voor de mening van meer partijen.

Ondermijnende criminaliteit

Ondermijning is ook zo’n punt dat op alle lijstjes voorkomt. Een van de partijen stelt: "Ondermijning is en blijft een groot probleem diep in de haarvaten van de Brabantse samenleving. Brabant heeft echt een véél stevigere inzet vanuit het Rijk nodig, om dit aan te kunnen pakken."

"Criminaliteit en crimineel geld neemt de Brabantse samenleving langzaam over. Er moet echt meer worden gedaan om dit tegen te gaan. Tot nu toe zijn er slechts kleine stapjes de goede richting in gezet", schrijft een ander.

Verkeersproblemen

De bereikbaarheid van Brabant is ook een belangrijk thema. Het nieuwe kabinet moet aandacht hebben voor de problemen op de A58, A67, A2 en A50 en voor knooppunt Hooipolder.

Beter openbaar vervoer is daarnaast een veel gehoorde wens. "Er zouden betere verbindingen moeten komen tussen steden per trein. Vooral ook naar het buitenland toe."

"Dan zijn er ook meteen minder vluchten op Eindhoven Airport nodig. Het zou goed voor Brabant zijn als een nieuw kabinet niet besluit om meer wegen aan te leggen, maar het juist over een andere boeg gooit", zo luidt een van de antwoorden.

Verder is de bereikbaarheid van Brainport als economische motor en mainport voor de Brabantse volksvertegenwoordigers belangrijk.

Verdere wensen

Behalve deze drie onderwerpen die door bijna alle partijen worden aangekaart, hebben de Brabantse politici nog meer wensen.

  • Q-koortspatiënten moeten dezelfde aandacht krijgen als coronaslachtoffers.
  • Er moet een speciaal ministerie komen voor natuur en klimaat.
  • Er moet betere huisvesting komen voor arbeidsmigranten.
  • Politiebureaus moeten terugkomen in de kleine kernen en de veldpolitie moet terugkeren.
  • Als het Rijk ruimtelijke ordening terugneemt van de provincie, moet worden voorkomen dat Brabantse dorpen krimpen.
  • Meer geld naar cultuur.
  • Het Rijk moet meer regie pakken bij het plannen van wind- en zonneparken en logistieke bedrijven.
  • Het Rijk moet meedenken over kernenergie als alternatief voor de wind- en zonneparken.
  • Het Rijk moet investeren in de Amercentrale in Geertruidenberg.

Lees alles over de Tweede Kamerverkiezingen op onze themapagina omroepbrabant.nl/verkiezingen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.