Onrust onder watersporters over het afsluiten van kreken in de Biesbosch

8 maart 2021 om 15:28 • Aangepast 9 maart 2021 om 08:16
nl
Staatsbosbeheer wil in de toekomst grote delen van de Biesbosch gaan afsluiten voor motorbootjes, zo staat in het plan 'Zonering Biesbosch'. Bert van Maanen is zich rot geschrokken. “Dat plan is desastreus voor bootbezitters. Wij willen dat sommige kreken openblijven en dat we ook in de toekomst kunnen overnachten in de Biesbosch.”
Profielfoto van Rob Bartol
Geschreven door
Rob Bartol

Boswachter Harm Blom nuanceert de uitlatingen van Van Maanen. “De Biesbosch gaat morgen niet op slot, da’s niet waar. Er wordt een ambitie Stil en duurzaam varen uitgesproken waarbij kreken en afmeervoorzieningen op lange termijn niet meer toegankelijk zijn voor vaartuigen op ouderwetse fossiele brandstoffen. Dat is echt iets anders dan kortweg afsluiten.”

“Een stip op de horizon”, noemt boswachter Harm Blom het plan Zonering Biesbosch, waarin geregeld wordt waar in de toekomst wel of niet gerecreëerd mag worden én welke kreken wel of niet toegankelijk zijn voor motorbootjes. “Het gaat erom dat een juiste afweging tussen recreatie en natuur gemaakt wordt. De Biesbosch is Europese topnatuur en daarvoor maken wij dit plan. Om daar ook in de toekomst op een juiste wijze én in balans van te kunnen genieten."

'Kano of elektrische boot'
“Je mag straks alleen nog maar met een kano de Biesbosch in of met een elektrische boot”, sneert Van Maanen, die recent aan zijn achterban van ruim achtduizend bootbezitters heeft laten weten dat er veel vaarwater verdwijnt als de plannen doorgaan.

Volgens van Maanen zijn er op de toekomstkaart van de Biesbosch hele stukken rood ingekleurd: verboden stukken. “Er verdwijnen ook ligplaatsen en daarmee mogelijkheden om te overnachten. Door het afsluiten van kreken kan je ook geen ‘rondje Biesbosch’ meer varen. Dat is wat de meeste botenbezitters doen.” Maar boswachter Blom corrigeert: "Er worden geen ligplaatsen verwijderd."

Harm Blom vindt het jammer dat de Biesboschfederatie het zoneringsplan eenzijdig becommentarieert. “In hun reactie staan feitelijke onjuistheden. De boel gaat morgen echt niet op slot, we willen naar een duurzaam gebruik van de Biesbosch voor alle gebruikers én duurzaam varen valt daar ook onder. Wij beslissen niet alleen over het afsluiten van kreken, dat gaan we samen bepalen. De waarde van het gebied en hoe we daarin natuur en recreatie in balans houden, lijkt voor hen niet centraal te staan."

'Cruciale vaarverbinding'
Een van de vele kreken die op de nominatie staat om afgesloten te worden voor gemotoriseerd bootverkeer is Het Gat van de Slek. “Dat is een cruciale vaarverbinding voor ons rondvaartbedrijf”, zegt Adriaan Schuller van rondvaartbedrijf Zilvermeeuw in Drimmelen. “Dat zou een groot probleem zijn, want dan kunnen we letterlijk niet meer rondvaren.”

“We zijn ook niet op voorhand betrokken bij de zoneringsplannen”, vertelt Schuller verder. “In het najaar werd de zoneringskaart op tafel gegooid. Ze doen net of er niet veel verandert. Als je commentaar hebt zeggen ze: ‘Zo moet je het niet zien’, maar pas dan die zoneringskaart aan.” Harm Blom op zijn beurt vertelt dat de kreek niet op slot gaat. "Deze kreek gaat niet op slot. Hij heeft al een elektrisch aangedreven vaartuig en daarmee blijft hij welkom."

.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.