Verkenners willen Brabantse coalitie met CDA, VVD en linkse partijen

10 juni 2021 om 15:59 • Aangepast 10 juni 2021 om 18:53
nl
De verkenners Marja van Bijsterveldt en Emile Roemer adviseren aan Provinciale Staten om een coalitie van VVD, CDA, SP, GroenLinks en PvdA te vormen. Die samenstelling heeft een 'lichte voorkeur'. Als zo'n coalitie niet lukt, zou er een nieuwe informatieronde kunnen starten met VVD, CDA, GroenLinks en PvdA samen met D66.
Profielfoto van Frits van Otterdijk
Geschreven door
Frits van Otterdijk

Voor een nieuwe coalitie is er effectief nog anderhalf jaar bestuursperiode over. Er is een breed draagvlak voor een groot deel van het huidige bestuursakkoord, zo concluderen beide verkenners. Volgens Bijsterveldt en Roemer zou daarom het huidige bestuursakkoord als basis kunnen dienen, aangevuld met een afsprakenkader op hoofdlijnen.

De verkenners hebben gezocht naar mogelijkheden om op korte termijn te komen tot 'een stabiel en slagvaardig bestuur voor Brabant' en daarbij de open samenwerking met alle partijen in de Staten door te ontwikkelen. De genoemde lichte voorkeursvariant lijkt nu de sterkste invulling van deze kaders te geven. In de informatiefase moet verkend worden welke van de hierboven genoemde partijen daadwerkelijk tot een coalitie kunnen komen.

Verschillen overbrugbaar
Inhoudelijk zijn de verschillen tussen de zes partijen te overbruggen, menen de verkenners. Op vier thema’s bestaan er verschillende perspectieven die in ieder geval aan bod moeten komen bij de informatieronde. Dit zijn:

  • landbouw, natuur, water en het stikstof-vraagstuk
  • de energietransitie
  • cultuur, erfgoed, sport en vrije tijd en
  • leefbaarheid als onderdeel van brede welvaart

Stikstof-vraagstuk
De verkenners denken dat de verschillende inzichten niet van een zodanige aard zijn dat dit een gezamenlijke oplossing in de weg staat. Speciale aandacht is in de gesprekken uitgegaan naar het stikstof-vraagstuk en nationale ontwikkelingen rondom dit dossier. Onder de huidige omstandigheden voldoen de huidige afspraken uit het bestuursakkoord voor alle zes de partijen. Dat kan veranderen als het nieuwe landelijke regeerakkoord aanleiding geeft tot een discussie over het Brabantse stikstofbeleid.

Het advies van de verkenners richt zich op de komende anderhalf jaar van deze bestuursperiode, en kijkt tegelijkertijd door naar de bestuursperiode daarna. Een constructieve samenwerking in de Staten is daarbij belangrijk. In dat licht constateren de verkenners dat de manier van debatteren (langdradig met vele interrupties) in Provinciale Staten verbeterd moet worden.

Energiek debat
Dit beeld herkennen alle fracties. Wel zijn de onderlinge verhoudingen goed en zijn er de laatste tijd zeker stappen in de goede richting gezet. Het doel van de ‘open samenwerking’ die de huidige coalitie introduceerde, wordt door alle partijen gewaardeerd. De verkenners adviseren dan ook om deze werkwijze te handhaven met de nodige verbetersuggesties. Een energiek debat draagt bij aan de herkenbaarheid, werkplezier en effectiviteit van alle fracties.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.