Minder varkensboeren stoppen, daarom meer geld over voor piekbelasters - Omroep Brabant

Minder varkensboeren stoppen, daarom meer geld over voor piekbelasters

30 juni 2021 om 13:37 • Aangepast 30 juni 2021 om 18:43
nl
Meer dan 170 Brabantse varkenshouders maken gebruik van een subsidieregeling om te stoppen met hun bedrijf. Bijna tweederde van de 278 deelnemers aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) komt daarmee uit Brabant. Omdat het aantal deelnemers beperkt blijft, is er meer geld over voor andere stikstofmaatregelen.
Profielfoto van Rebecca Seunis
Geschreven door
Rebecca Seunis

Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver is blij met het uiteindelijke aantal Brabantse varkenshouders dat definitief deelneemt aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Volgens de provincie zal de geurhinder flink afnemen. De provincie is zich ervan bewust dat stoppen een ingrijpende beslissing is.

Piekbelasters
Omdat er landelijk minder gebruik van de regeling wordt gemaakt dan verwacht, blijft er geld over dat wordt ingezet voor andere stikstofmaatregelen. Het Rijk stelt een groot deel van het overgebleven geld beschikbaar voor de gerichte aankoop van piekbelasters rondom Natura2000-gebieden.

In Brabant bleek hier grote belangstelling voor. Mogelijk kunnen nu alle piekbelasters die zich voor de eerste tranche hebben aangemeld, ook worden geholpen om te stoppen.

Woensdag maakte de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat 170 miljoen euro aan resterende middelen beschikbaar komt voor overige stikstofmaatregelen, waarvan 130 miljoen euro voor de aankoop van piekbelasters.

Doorschuiven
Volgens gedeputeerde Erik Ronnes is dat goed nieuws. Hij drong er bij de minister op aan de resterende middelen voor de aankoop van piekbelasters beschikbaar te stellen. In Brabant hebben zich in de eerste ronde 22 piekbelasters aangemeld, maar er was maar budget voor een tiental bedrijven. Met de aanvullende middelen kan nu met alle 22 bedrijven gesproken worden over aankoop. Daarmee kan de provincie de stikstofuitstoot sneller verminderen.

Het is niet zeker of alle gesprekken daadwerkelijk leiden tot een verkoopovereenkomst. Eventuele middelen die overblijven bij de opkoop van piekbelasters, schuiven het Rijk en de provincies door naar de tweede tranche na de zomer.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.