Tilburg wil bouw mestverwerker op De Spinder tegenhouden

3 september 2021 om 14:51 • Aangepast 6 september 2021 om 09:30
nl
De gemeente Tilburg vraagt de provincie om de vergunning voor een grote mestverwerker op De Spinder in te trekken. Multinational VTTI wil aan de Vloeiveldweg eind van dit jaar beginnen met bouwen. Volgens de provincie Brabant zijn de vergunningen voor het project verstrekt en onherroepelijk. Volgens Tilburg komt de bouw van de installatie 'nu niet goed uit'.
Profielfoto van Peter Pim Windhorst
Geschreven door
Peter Pim Windhorst

VTTI wil aan de Spinder een fabriek bouwen waar 300.000 ton afval - voor het grootste deel mest - wordt vergist. Het gas dat uit het afval komt, gaat als groen gas naar het aardgasnet; een deel ervan wordt gebruikt om mest te drogen en er zo korrels van te maken die VTTI als meststof verkoopt.

De provincie en de gemeente hebben in 2012 al over de nieuwe vergister aan de Vloeiveldweg gesproken. Van dat jaar zijn ook de eerste vergunningen die later nog een paar keer zijn aangepast.

Ophef
Veel mensen dachten al lang niet meer aan het plan, zodat de aankondiging van VTTI op 12 augustus dat de bouw ging beginnen voor ophef in Tilburg zorgde. Omwonenden zijn bang voor stank en overlast door vrachtverkeer. In de provincie bestaat ook weerstand tegen mestverwerking bij een grote groep Brabanders, die vinden dat het mestoverschot alleen maar opgelost kan worden door de veestapel te halveren.

'Als college willen wij toewerken naar brede welvaart op basis van een duurzame en circulaire economie waarbij gezondheid van onze burgers op de voorgrond staat,' schrijft het Tilburgs college nu in de brief aan de provincie. Volgens de gemeente is het mogelijk om een vergunning in te trekken als er in de drie jaar na afgifte geen gebruik van is gemaakt.

Stikstofcrisis
De Tilburgse wethouder Oscar Dusschooten zegt: "De bouw van een mestvergister komt nu niet uit." Hij koppelt de mestvergister aan de stikstofcrisis. 'Tilburg ligt tussen drie Natura 2000 natuurgebieden. Dat maakt het al moeilijk om nieuwbouwplannen uit te voeren. Toen we in 2011 en 2018 met de provincie over deze mestvergister spraken, was de stikstofcrisis nog niet aan de orde.'

De provincie Brabant is al een poosje bezig om een lijst te maken van locaties waar mestverwerking plaats kan vinden. Dusschooten: "Laten we nu eerst dat gesprek voeren."

Gemeenten tegen de provincie
Het is niet voor het eerst dat de provincie, die de vergunningen voor mestverwerkers afgeeft, tegenover een gemeentebestuur staat. De gemeente Oss en de gemeente Bernheze voerden rechtszaken om de bouw van mestverwerkers met provinciale vergunningen tegen te houden. Vier gemeenteraden in Wes-Brabant hebben al uitgesproken dat er in hun gemeente geen plek is voor grootschalige mestverwerking.

De reactie van de provincie op de Tilburgse brief is nog voorzichtig. "Het hoeft wat ons betreft geen toelichting dat dit bedrijf zich aan de wettelijke regels moet houden", zegt gedeputeerde Elies Lemkes. "Het is een tien jaar oude vergunning en de gemeente Tilburg wás op de hoogte", voegt zij er aan toe. "We moeten nu eerst onderzoeken wat de vragen precies betekenen."

Stank onderschat
De Partij voor de Dieren in Provinciale Staten heeft vrijdag vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de Tilburgse mestverwerker. De partij steunt de gemeente Tilburg en wijst erop dat er genoeg redenen zijn om de vergunning in te trekken. Een van die redenen zou zijn dat de stank die de fabriek veroorzaakt in de vergunning is onderschat. Dat zegt een deskundige van het Brabants Burgerplatform die de vergunning heeft bestudeerd.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!