Verkeer en natuur nemen grote hap uit provinciale begroting van 1 miljard

8 oktober 2021 om 13:31
nl
De provincie Noord-Brabant heeft in 2022 1,1 miljard euro te besteden. Verreweg het meeste geld gaat naar mobiliteit en natuur. Dat blijkt uit de begroting die de provincie vrijdag heeft gepresenteerd.
Profielfoto van Jan de Vries
Geschreven door
Jan de Vries

Nadat alle vaste inkomsten en uitgaven op een rijtje zijn gezet, heeft de provincie nog 42 miljoen 'vrij' te besteden. Vijftien miljoen euro daarvan wordt apart gezet voor onvoorziene uitgaven. Bijna zeven miljoen van het potje 'vrij besteedbaar' gaat naar onderhoud en beheer van provinciale wegen. Vier miljoen gaat naar het invoeren van de nieuwe Omgevingswet. Hierin worden bestaande wetten gebundeld en aangepast aan de tijd.

De koers die de provincie wil varen kwam de afgelopen maanden al stukje bij beetje naar buiten, nu ligt er dus ook een financieel plaatje.

Verkeer
320 miljoen euro wordt er straks uitgegeven aan verkeer. Dat geld gaat niet alleen in nieuw asfalt zitten. De coronacrisis, en in het bijzonder het vele thuiswerken, heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. De provincie wil vooral ook kijken naar nieuwe vormen van reizen, bijvoorbeeld het ontwikkelen van knooppunten waar je met de auto naar toe gaat en waar je een fiets pakt of het openbaar vervoer.

Natuur en Milieu
Ook een flinke punt van de taart gaat naar natuur en milieu: ruim 140 miljoen euro. Bestaande natuurgebieden moeten verbeterd worden, bijvoorbeeld.

Zo lijkt het nieuwe college van Gedeputeerde Staten een balans gevonden te hebben tussen VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en D66.

Cultuur, sport en erfgoed
De Brabantse cultuursector, die in het vorige college nog een onderschoven kindje was, kan samen met sport en erfgoed rekenen op 60 miljoen euro.

En daarmee is de taart nog lang niet op:

  • Economie, kennis en talentontwikkeling: 40 miljoen
  • Energietransitie (overgang naar duurzame energie: 13 miljoen euro. Ligt bij Regionale Energie Strategieën, maar wordt provinciaal aangejaagd.
  • Wonen: 30 miljoen. ook hier is de provincie aanjager en zijn primair de gemeenten aan zet.
  • Water- en bodembeheer: 40 miljoen. Dit is voor de provincie steeds urgenter, als gevolg van klimaatverandering.

Brede welvaart
Steeds meer gaat het in het provinciehuis over brede welvaart. Dat betekent – kort door de bocht – dat op alle beleidsterreinen gekeken wordt hoe het welzijn en de welvaart van Brabanders verbeterd kan worden.

Het huidige provinciebestuur denkt dan vooral in openbaar vervoer voor iedereen, een sterke economie waardoor mensen werk hebben, een verantwoord landbouw- en voedselsysteem.

Het mantra in het provinciehuis is dat Brabanders er op den duur drie gezonde levensjaren bij moeten krijgen en er wordt gewerkt aan een veilig en weerbaar Brabant, waar onder meer het tegengaan van criminele ondermijning toe wordt gerekend. Provinciale Staten zullen de komende anderhalf jaar tot aan de verkiezingen bespreken op welke manier de provincie een rol in die brede welvaart kan spelen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.