Huiselijk geweld neemt landelijk af, maar niet in Midden-Brabant

29 oktober 2021 om 17:25 • Aangepast 29 oktober 2021 om 20:08
nl
Terwijl volgens het Centraal Bureau Statistiek (CBS) het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling dit voorjaar opnieuw is afgenomen, laten de cijfers in Midden-Brabant juist een stijging zien. De organisatie Veilig Thuis Midden-Brabant kreeg in de eerste helft van dit jaar vier procent meer meldingen binnen dan in dezelfde periode vorig jaar. Landelijk daalde dat percentage juist met zes procent.
Profielfoto van Tonnie Vossen
Geschreven door
Tonnie Vossen

Opvallend is ook dat er in Midden-Brabant in juni een forse piek was in het aantal meldingen. De oorzaak van die plotselinge stijging is niet duidelijk, zegt Patricia van de Graaf, teammanager van Veilig Thuis Midden-Brabant. “Maar het zorgt er wel voor dat het cijfer gemiddeld in het eerste half jaar hoger is.”

Waarom er in dat deel van onze provincie meer meldingen binnenkwamen, is nog niet helemaal duidelijk. Wel is de manier waarop er melding gedaan kan worden gemakkelijker gemaakt. Zo kan er bijvoorbeeld via een chat met een medewerker gesproken worden over huiselijk geweld. Maar dat leidde in de rest van Nederland niet tot hogere cijfers.

Preventie in een vroeg stadium
Belangrijk is volgens Patricia van de Graaf ook de inzet van medewerkers die vanuit preventie in een vroeg stadium van vermoedelijk huiselijk geweld contact zoeken met onder andere scholen. “Aan de ene kant is het zorgelijk dat er zoveel meldingen van huiselijk geweld binnenkomen, maar anderzijds zijn we blij dat men ons weet te vinden.”

In Midden-Brabant steeg het aantal adviezen rond huiselijk geweld in het eerste half jaar met 68 procent. Dat cijfer komt nagenoeg overeen met de landelijke trend.

Patricia van de Graaf: “Zodra iemand iets signaleert wat kan wijzen op huiselijk geweld proberen wij na te gaan of iemand met een advies geholpen is of dat er wellicht toch een melding gedaan moet worden.”

De meeste meldingen van huiselijk geweld worden gedaan door de politie. In veel andere gevallen is de school of een arts de aangever. De coronamaatregelen, en vooral de langdurige lockdowns, lieten vorig jaar al een daling van het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling zien.

'Blik achter de voordeur' kwijtgeraakt
Die cijfers gingen in tegen de aanvankelijke zorg dat thuiswerk en thuisonderwijs tot meer huiselijk geweld zouden leiden. Zorgverleners benadrukten dat de lagere meldingscijfers niet betekenden dat er minder huiselijk geweld was, maar dat ze vanwege de coronamaatregelen de ‘blik achter de voordeur’ waren kwijtgeraakt.

Dit voorjaar was de situatie niet vergelijkbaar met vorig jaar, benadrukt Patricia van de Graaf. “De kinderen konden deels weer naar school, er was weer wat meer mogelijk.”

Het is nog niet bekend hoe de meldingscijfers met betrekking tot huiselijk geweld zijn in de andere Brabantse regio’s van de organisatie Veilig Thuis. Zodra die naar buiten komen, volgt hierover meer.

LEES OOK: Minder meldingen van huiselijk geweld tijdens coronacrisis en dat is juist reden voor zorgen

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.