Provincie wil onderzoek naar kleine kernreactoren in Brabant

12 november 2021 om 19:06 • Aangepast 15 november 2021 om 10:24
nl
Provinciale Staten willen dat er een onderzoek komt naar 'de mogelijkheid van kleine kernreactoren in Brabant'. Een motie van BVNL, VVD en PVV werd met 26 tegen 20 stemmen aangenomen. Daarmee is kernenergie niet meer alleen een onderwerp aan de formatietafel in Den Haag, maar staat het onderwerp ook in Brabant op de agenda.
Profielfoto van Jan de Vries
Geschreven door
Jan de Vries

Provinciale Staten (PS) namen vrijdag in meerderheid de begroting voor 2022 aan. Er werden tientallen moties ingediend, voornamelijk om Gedeputeerde Staten op te roepen bepaalde stappen te zetten. De meeste werden aan het eind van een lange vergaderdag weggestemd.

Een opvallende motie die wel werd aangenomen was die waarin PS de gedeputeerde voor woningbouw opdroegen niet meer mee te werken aan woningbouwplannen waarvan duidelijk is dat speculanten er beter van worden. Die motie werd ingediend door 50Plus, VVD, PvdD en CU/SGP.

AVI hoeft niet te verhuizen
Een motie van de SP om sloopbedrijf AVI in Den Bosch te laten verhuizen, haalde het niet. Bij deze ijzerhandel woedde de afgelopen jaren twee keer een grote brand.

Een motie van de SP om een verbod in te stellen op de bouw van grootschalige mestverwerkers haalde het evenmin.

Enkele moties die het wel haalden:

• Er komt een onderzoek hoe de productie van kweekvlees in Brabant kan worden versneld

• PS willen hengel- en watersportverenigingen meer betrekken bij provinciale waterplannen

• Er komt meer aandacht voor de milieuschade die recyclingbedrijven aanrichten

• Er moeten meer voedselbossen komen in Brabant

• GS gaan onderzoeken of op meer plekken in Brabant ’s nachts het licht uit kan om lichthinder tegen te gaan

• Er wordt geld vrijgemaakt om Brabanders ervan bewust te maken dat ze thuis moeten werken

• Er komt ondersteuning voor Brabantse energiecoöperaties

• Er komt een onderzoek naar een betere bestrijding van blauwalg in zwemwater

• PS willen dat de provincie bij NS aandringt op meer fietsenstallingen bij treinstations

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.