Diepe grondboringen voor aardwarmte niet toegestaan

3 december 2021 om 17:18 • Aangepast 10 december 2021 om 18:16
nl
De provincie Brabant geeft niet toe aan de lobby van Bouwend Nederland. Die brancheorganisatie wil dat er dieper dan tachtig meter geboord kan worden naar water waarmee warmte kan worden opgewekt. Voorlopig zal daarvan in Brabant geen sprake zijn. Tachtig meter is de limiet.
Profielfoto van Jan de Vries
Geschreven door
Jan de Vries

Provinciale Staten (met uitzondering van de PVV) keurden vrijdag het Regionaal Water- en Bodemplan goed. Het zwaartepunt daarin ligt op de bescherming van grondwater. De provincie zorgt er onder meer voor dat er voldoende schoon (drink)water is, maar ook dat water goed afgevoerd kan worden als er te veel is. Een ander streven is dat de bodem vitaler wordt zodat er in tijden van droogte toch iets op kan groeien.

Lobby Bouwend Nederland
De discussie werd vrijdag deels bepaald door de lobby die vooral de afgelopen weken op gang is gekomen. Het bedrijfsleven, onder aanvoering van Bouwend Nederland, vindt de Brabantse beperkingen te streng. De drinkwaterbedrijven willen liever nog strengere regels.

Volgens het Brabantse plan dat vrijdag is vastgesteld zijn doorboringen tot tachtig meter voor zogenoemde open bodemenergiesystemen in gebieden waar de kleilaag ondiep ligt, toegestaan.

De bedrijven willen dieper boren om via zogenoemde gesloten bodemenergiesystemen aardwarmte te kunnen opwekken. Aardwarmte zou in de overgang naar een andere energievoorziening een rol kunnen spelen. Het warmste water zit diep onder kleilagen. Bedrijven willen van daaruit water oppompen met een slang. Het water heeft een andere temperatuur dan de grond. Door dat verschil wordt warmte of juist koelte gewonnen. Als de slang niet diep genoeg de bodem in kan, werkt het systeem niet.

Niet stoppen met denken
'Watergedeputeerde' Hagar Roijackers zei vrijdag dat ze zich realiseert dat de bouwwereld boos is op Brabant. Toch wilde ze niet tornen aan de restricties die gelden voor de gesloten bodemenergiesystemen die veel dieper liggen dan tachtig meter.

“Wij hebben gezocht naar een goed midden tussen de meningen van het bedrijfsleven en de drinkwaterbedrijven. Wij denken dat we dat met de restrictie van tachtig meter hebben gevonden. In de open bodemsystemen blijft op grond van ervaringen nog veel mogelijk. Dat wil niet zeggen dat we nu stoppen met denken. Als er in de toekomst nieuwe inzichten komen, zullen wij daar serieus naar kijken”, aldus Roijackers.

Politieke besluit
Volgens Marco van der Wel van de PvdD mocht er aanvankelijk niet door kleilagen geboord worden en nu mag dat tot tachtig meter. “Dat gebeurt zonder dat daar een onderzoek aan ten grondslag ligt. Dit is dus een politiek besluit”, aldus Van der Wel. Volgens hem is schoon drinkwater belangrijker dan energietransitie.

Van der Wel diende een motie in om doorboring van beschermende kleilagen onder alle omstandigheden te verbieden. Daar kreeg hij geen meerderheid voor. Alleen Groep De Bie en Lokaal Brabant steunden hem. De andere fracties vonden de regels zoals nu vastgesteld streng genoeg.

LEES OOK: Bouwend Nederland: 'Brabant gaat te ver met beschermen grondwater'

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.