Graslanden en sportvelden beregenen met grondwater tijdelijk verboden

1 april 2022 om 16:00 • Aangepast 4 april 2022 om 09:51
nl
Sportvelden en graslanden mogen in het zuiden van Brabant niet meer met grondwater besproeid worden. Dat hebben de drie waterschappen in de regio besloten. De grondwaterstand is door de ‘extreem droge en zonnige’ maand maart te ver gezakt.
Profielfoto van Rik Claessen
Geschreven door

“Februari was nog kletsnat, maar door de vele zonuren, hoge temperaturen en nauwelijks regen in maart zakte de grondwaterpeilen razendsnel weg”, laten de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel weten.

Voorjaarsregeling
Het besluit komt niet uit de lucht vallen. Elk jaar op 1 april besluiten de Brabantse waterschappen of graslanden vanaf dat moment beregend mogen worden met grondwater. Daarvoor kijken ze naar de actuele grondwaterstanden. Nu was die stand dus te laag. Daarom is er nu een ‘voorjaarsregeling’ van kracht tot 1 juni.

Die regeling houdt onder andere in dat er op veel plekken een onttrekkingsverbod geldt: je mag daar geen water oppompen uit beken of sloten. Maar ook niet uit zwemplassen, (vis-)vijvers, vennen of andere waterpartijen. Besproeien van grasland, sportvelden of golfterreinen, mag dus niet zomaar meer met grondwater.

Uitzonderingen
Er gelden enkele uitzonderingen op deze voorjaarsregeling. Zo mag je nog wel vee van het water laten drinken of een brand blussen met oppervlaktewater. Akkerbouwgewassen, zoals bijvoorbeeld mais of groenten, vallen niet onder de regeling. Deze mogen, als dat nodig is, wel besproeid worden.

In de roodgekleurde delen geldt een verbod.

Er zijn al enige tijd zorgen over het Brabantse grondwater. Dat water is nodig voor drinkwater, natuur, landbouw en industrie. De voorraad is hard nodig voor de voorjaars- en zomermaanden, wanneer er meer water verdampt en alles wat groeit water nodig heeft.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!