Onderzoek naar vergunning Amercentrale na 'gegoochel met stikstofcijfers'

12 april 2022 om 08:32 • Aangepast 19 april 2022 om 16:39
nl
Een meerderheid van de fractievoorzitters van Provinciale Staten willen een extern onderzoek naar de vergunningverlening aan de Amercentrale in Geertruidenberg. Dat werd maandagavond duidelijk tijdens een vergadering van die fractievoorzitters, in het presidium. Alleen GroenLinks, PvdA en CDA waren sceptisch. Verschillende partijen in Provinciale Staten vragen al langer om zo’n onderzoek.
Profielfoto van Tessel Linders
Geschreven door

De Amercentrale in Geertruidenberg stoot meer stikstof uit sinds er biomassa gestookt wordt. Hoewel vergunningen eigenlijk strenger zijn geworden, is het door een rekentruc van de provincie toch mogelijk om meer stikstof uit te stoten.

De centrale kreeg in 2019 van de provincie een vergunning om biomassa (hout) te verstoken en daarbij mag ze veel meer stikstof uitstoten dan er uit de schoorsteen kwam toen ze nog op kolen en gas draaide. Bij het verstrekken van die vergunning werd juist beweerd dat er minder stikstof zou vrijkomen met een juridische truc: de provincie heeft een oven meegeteld die in werkelijkheid al een paar jaar buiten gebruik was.

Rechter grijpt in
Door die mee te tellen in de vergunning kreeg de Amercentrale meer ruimte voor de stikstofuitstoot dan had gemogen, volgens de rechter. De rechtbank vernietigde op 2 december 2021 daarom de vergunning. De Provincie moet halverwege dit jaar een nieuw besluit hebben genomen over de vergunningverlening.

Partijen in Provinciale Staten zijn vooral verbolgen over de informatievoorziening in die tijd. Uit stukken, opgevraagd door onder andere Willem Rutjens van JA21 lijkt Het Duitse moederbedrijf RWE flinke druk te hebben uitgeoefend op bestuurders en ambtenaren om de vergunningaanvraag goed te keuren. Daarnaast zijn er grote vragen of Gedeputeerde Staten wel alle informatie heeft gedeeld met Provinciale Staten over het hele vergunningstraject.

“Deze zaak ruikt, en niet naar stikstof” zegt Rutjens “het gegoochel met stikstofcijfers, het haastige doordrukken van de vergunning… Het is tijd dat er duidelijkheid komt wat hier gebeurd is.”

Stikstofdoelen
Een eventuele nieuwe vergunningverlening ligt extra gevoelig nu het Rijk vergaande plannen maakt om de stikstofuitstoot in provincies aan te pakken. In het plan van Minister van der Wal (Natuur en Stikstof) staat dat met provincies stikstofdoelen zullen worden afgesproken om zo de uitstoot in 2030 te hebben gehalveerd.

Begin mei moet per provincie duidelijk zijn welke natuur er het slechtst aan toe is en welke maatregelen nodig zijn om die natuur te herstellen. De Amercentrale ligt pal naast Natura2000 gebied De Biesbosch. Uit modellen is gebleken dat de stikstof die de Amercentrale uitstoot, niet alleen daar, maar ook ver daarbuiten nog neerdaalt.

Boeren uitkopen
De plannen van Minister Van der Wal hebben grote gevolgen voor boeren in Brabant. Boeren mogen vrijwillig stoppen, daar staat een vergoeding tegenover. Mocht dat onvoldoende stikstofreductie opleveren, kunnen boeren uiteindelijk worden onteigend.

Met dit soort verregaande maatregelen in zicht, is een onterecht verleende vergunning voor de Amercentrale en de daarbij behorende hoge stikstofuitstoot niet uit te leggen, vinden partijen in PS.

Onderzoek
De Zuidelijke Rekenkamer was ook aanwezig bij de vergadering van de fractievoorzitters maandagavond. Dat is de gemeenschappelijke rekenkamer voor de provincies Noord-Brabant en Limburg. Zij onderzoeken vanuit een onafhankelijke positie of de provincie geld zorgvuldig uitgeeft.

PS kan de Rekenkamer geen opdracht geven om zo’n onderzoek uit te voeren, dat moet de Rekenkamer zelf besluiten. De rekenkamer heeft het voornemen maandagavond kenbaar gemaakt. Over drie weken komt het definitieve besluit.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.