Zo gaat Brabant ervoor zorgen dat er in 2040 nog water uit de kraan komt

15 september 2022 om 15:04 • Aangepast 16 september 2022 om 13:12
nl
De provincie komt steeds meer in de problemen door de extreme droogte. Kortetermijnoplossingen, zoals beregeningsverboden, helpen onvoldoende. Daarom heeft een onderzoekscommissie nu uitgezocht wat er moet gebeuren zodat er in 2040 nog water uit de kraan komt, dat we dan nog kunnen genieten van natuur en dat ook de landbouw en industrie kunnen blijven draaien. Zo wordt water waarschijnlijk duurder voor grootgebruikers en wordt zeewater bewerkt tot drinkwater.
Profielfoto van Tessel Linders
Geschreven door

De belangrijkste aanbevelingen van de commissie:

  • We moeten minder water gaan verbruiken.
  • Water moet duurder worden voor grootgebruikers.
  • Brak water of zeewater moeten drinkbaar gemaakt worden.
  • We moeten voorkomen dat regenwater snel wordt afgevoerd door sloten en beken.
  • We mogen minder grondwater oppompen en moeten zelfs water in de grond pompen.

Want als we niets doen aan het Brabantse grondwaterbeheer, komen we in Brabant echt in de problemen.

Onvoorstelbaar
Dat het zo ver zou komen, konden we ons jaren geleden nog niet voorstellen. Brabant was vroeger juist een van de natste provincies van ons land. IJverig werd er ruim 40.000 kilometer aan sloten en beken gegraven om water zo snel mogelijk af te voeren. Grondwater werd opgepompt door iedereen die dat nodig had.

Het probleem werd pijnlijk duidelijk tijdens de extreem droge zomers van 2018, 2019 en 2020. Er ontstond veel schade aan de natuur. Gewassen verdroogden en er braken steeds vaker natuurbranden uit.

Uiteindelijk kunnen er zelfs problemen ontstaan met drinkwater, stelt de commissie. Want in de toekomst gaan we meer bouwen, is er meer drinkwater nodig en ook meer water voor de landbouw en de industrie. Klimaatverandering doet nog een extra duit in het zakje. Tijdens droge zomers worden gewassen immers meer beregend en worden er meer zwembadjes gevuld.

Wat moet gebeuren?
Om in 2040 beter bestand te zijn tegen droogte, moet het grondwaterpeil omhoog. Het grondwater moet ieder jaar worden aangevuld met zo'n 150 miljoen kuub, 6000 olympische zwembaden vol. Ook mag er 100 miljoen kubieke meter per jaar minder worden opgepompt. Dat kan alleen als we allemaal fors minder water gaan gebruiken en bijvoorbeeld water gaan zuiveren voor hergebruik in de landbouw en de industrie.

Ook zullen drinkwaterbedrijven moeten verder gaan kijken dan grondwater. Sommige grondwaterputten moeten worden gesloten als deze bijvoorbeeld een sterk verdrogend effect hebben op de grond.

Er moet dus gekeken worden naar andere zuiveringstechnieken, zoals het drinkbaar maken van brak of zeewater. Daarnaast wil de commissie water flink duurder maken voor grootgebruikers, om zo besparing af te dwingen.

Droogteregisseur
De aanpak zal per gebied in Brabant verschillen. In de relatief droge Peelregio is een heel andere aanpak nodig dan bijvoorbeeld in de Beekdalen. Het is aan de provincie en de waterschappen zelf om per gebied een plan van aanpak te maken.

De commissie wil dat er een droogteregisseur wordt aangesteld, iemand die zonder politiek belang de betrokken partijen om de tafel kan brengen en houden.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!