Provincie positief over kabinetsplan, ZLTO wil stalaanpassing van tafel - Omroep Brabant

Provincie positief over kabinetsplan, ZLTO wil stalaanpassing van tafel

25 november 2022 om 20:38 • Aangepast 28 november 2022 om 09:24
nl
De vrijdag gepresenteerde kabinetsplannen voor het terugbrengen van de stikstofuitstoot zijn bij de provincie Brabant op het eerste oog goed ontvangen. Volgens gedeputeerde Elies Lemkes (Landbouw) is de ingezette route duidelijk. "De manier van landbouw bedrijven moet veranderen, maar boeren krijgen wel perspectief."
Profielfoto van Tessel Linders
Geschreven door

Ook op het provinciehuis zijn ze blij dat de kabinetsplannen er eindelijk liggen. En hoewel alle stukken nog niet minutieus zijn uitgeplozen, is het eerste beeld een evenwichtige. "De ingezette route van het kabinet kennen wij als geen ander. Daar zijn we in Brabant al jaren mee bezig", aldus gedeputeerde Lemkes.

Minister Piet Adema van LNV moest met duidelijke plannen komen voor de toekomst van de boeren. Dat die plannen eigenlijk nog best wel vaag zijn, vindt Lemkes alleen maar goed. "De lijn is volstrekt duidelijk, we volgen de route van Remkes. Innoveren, omschakelen, verplaatsen of uiteindelijk uitkoop. Maar hoe precies, daar moeten we het juist met elkaar over hebben."

Landbouwakkoord
Het doel van Adema - om tafel met alle ketenpartners: boeren, voederbedrijven, supermarkten en banken - is volgens Lemkes van levensbelang. "Want we moeten samen praten over verdienmodellen en toekomst. Dat kan je niet vastleggen zonder gesprekken." Wel is ze blij dat die gesprekken op korte termijn plaatsvinden. Het zogenoemde landbouwakkoord moet er ongeveer in maart al liggen.

Voor de boeren die willen stoppen is er nu ook echt duidelijkheid. Dat wil zeggen, de regeling voor piekbelasters is definitief. Een beter aanbod komt er niet, en dus hoeven boeren niet meer te wachten. De regeling geldt overigens alleen voor grote uitstoters vlakbij kwetsbare natuur. De voorwaarden worden in januari duidelijk.

Innovatie
Lemkes benadrukt dat in de kabinetsplannen ook nog volop ruimte is voor boeren die niet willen stoppen. Als zij bijvoorbeeld kiezen voor een minder intensieve vorm van boeren. Of als zij met innovatie de stikstofuitstoot naar beneden kunnen brengen. "Het kabinet wil graag inzetten op 'real time monitoring' zoals dat heet. En de ontwikkeling van nieuwe technologieën in de landbouw. En daar zijn we in Brabant dus al sinds 2017 mee bezig. Ik nodig de minister graag uit om hier te komen kijken."

Brabant voert al lang een eigen beleid als het gaat om het beperken van stikstofuitstoot: boeren moeten voor 1 januari 2024 een emissie-arme stal hebben. De vergunning daarvoor moet voor 1 april 2023 zijn aangevraagd. Op 4 november maakte de provincie bekend voorlopig te stoppen met het uitdelen van die vergunningen. Dit, omdat de rechter meerdere keren de daadwerkelijke reductie van die stallen in twijfel trok. De provincie besloot dat het ministerie van LNV duidelijkheid moest geven over hoe om te gaan met de emissie-berekeningen.

ZLTO
Vrijdag werd bekend dat het ministerie van LVN daar pas medio 2023 uitsluitsel over gaat geven. Te laat voor de deadline die de provincie boeren heeft opgelegd voor de aanvraag van zo'n vergunning. De ZLTO is helder: "Het Brabantse stallenbesluit voor de aanpassing van veestallen ouder dan 15 of 20 jaar is volstrekt onhaalbaar. Dit maakt het de facto onmogelijk voor veehouders om voor 1 april 2023 een vergunning aan te vragen, die te verkrijgen, financiering te regelen en voor 1 januari 2024 de stalaanpassing daadwerkelijk te realiseren."

De ZLTO roept het provinciebestuur dan ook op om de deadline van 1 januari 2024 voor alle veehouderijsectoren van tafel te halen. Iets waar Lemkes nog geen antwoord op kan geven. "Wat de gevolgen zijn van het tijdspad van het ministerie, daar moeten we inderdaad goed naar kijken. Daar kan ik nu nog weinig over zeggen."

Volgens de provincie is het nu vooral zaak om door te gaan op de ingeslagen weg. Om per gebied te kijken wat er in dat gebied mogelijk of niet meer mogelijk is. Want de doelen staan onverminderd vast, een stikstofreductie van 50 procent in 2030.

PAS melders
De regelingen moeten ook gaan helpen bij het oplossen van de problematiek rondom PAS-melders. Dat zijn boeren die buiten hun schuld geen volledige stikstofvergunning hebben. De hoop is dat zoveel boerenbedrijven vrijwillig stoppen dat er genoeg stikstofruimte vrijkomt om de PAS-melders te helpen. Die zouden dan een vergunning kunnen krijgen.

In Brabant gaat het om bijna 500 bedrijven. Het kabinet geeft 250 miljoen euro aan de provincies om maatwerk te kunnen toepassen voor de PAS-melders. Lemkes benadrukt dat het inderdaad om maatwerk gaat. "Maar de stikstofruimte die we vrijspelen gaat eerst naar de natuur en de PAS-melders."

LEES OOK: Stikstofplannen: boeren verleiden te stoppen, ook industrie moet inleveren

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.