Video

Hoe we met droogte en energie omgaan volgens deze politici

13 maart om 07:47 • Aangepast 21 maart om 02:03
nl
Brabant staat voor een groot energievraagstuk. Aan de ene kant wordt ingezet op de energietransitie, aan de andere zit het energienet vol. Dan speelt ook nog de discussie over waar we stroom op moeten wekken. Horen zonnepanelen op de daken, of mogen ze ook op de grond? Niemand staat te springen om een windmolen in de achtertuin, dus waar zetten we die neer? En wat vinden we van een kerncentrale, al dan niet in Brabant?
Profielfoto van Rick Lemmens
Geschreven door

Lijsttrekkers Willem Rutjens (JA21), Martijn van Gruijthuijsen (VVD), Jade van der Linden (GroenLinks), Marc Oudenhoven (Lokaal Brabant) en Horst Oosterveer (Ouderen Appèl – Hart voor Brabant) beantwoordden de vragen van Brabanders over energie tijdens het Kiezersdebat van Brabant in de 013 in Tilburg.

Droogte
Mado Ruijs van waterschap De Dommel maakt zich zorgen over de stand van het grondwater. “We hebben nu al vier jaar op een rij extreme droogte meegemaakt. We zien een structurele daling van het grondwater van een halve meter. Als het te langzaam verbetert, lopen we heel veel risico. Wat gaat de provincie doen?”

Jade van der Linden (GroenLinks) heeft daar wel een antwoord op:

Zonnepanelen of toch niet?
Ruud Merks van het Brabants Burgerplatform wil graag weten of het niet verstandig is om in te zetten op het volledig duurzaam opwekken van waterstof. “Je kan kiezen voor mestvergisting, maar daarmee maak je je energievoorziening afhankelijk van die keten. Is waterstof niet veel beter?”

Willem Rutjens van JA21 ziet geen van beiden zitten. Veel liever ziet hij een kerncentrale in Brabant. “Windturbines en zonnepanelen kosten veel te veel ruimte. Een halve kerncentrale doet het werk van duizend windmolens.”

Merks is niet overtuigd. “De bouw daarvan kost al snel tien jaar, waterstof omzetten begint nu al en heeft niet de risico’s die een kerncentrale met zich meebrengt.”

Problemen met energienet
Massimo Heijnsdijk vraagt zich af hoe de problemen in het energienet opgelost moeten worden. Momenteel is de vraag naar stroom te veel voor het huidige energienet, waardoor ‘verstoppingen’ kunnen ontstaan.

Volgens Lokaal Brabant is het netwerk best in orde, maar moet er zeker veel gebeuren. Marc Oudenven: “Als provincie moeten we daar zorg voor dragen en tijd zien te winnen zodat het net kan worden uitgebreid. We zullen flink moeten inzetten.”

Mark van Kuik, voorzitter van ZLTO Grote Heide, wil niet dat er zonnepanelen op goede landbouwgrond komen. “Als we natuurinclusiever willen worden, dan hebben we meer grond nodig. Nu zetten we zonnepanelen op, volgens ons, goede landbouwgrond.”

Horst Oosterveer (Ouderen Appèl – Hart voor Brabant) wil zonnepanelen op daken. “Over dertig jaar hebben we een nieuw probleem zoals we nu hebben met asbest. We hebben geen idee hoe we zonnepanelen die niet meer werken moeten opruimen. Dus wat ons betreft komen ze absoluut niet in de natuur of op landbouwgrond.”

Alleen aandacht voor Brainport?
Twan Saris van bedrijventerrein Rivu in Den Bosch moet versneld gaan verduurzamen. Maar volgens hem is de hulp daarvoor niet eerlijk verdeeld over de hele provincie. “Wij hebben de indruk dat vooral Brainport Eindhoven de aandacht en het geld krijgt. Kan er niet wat meer aandacht naar het midden- en kleinbedrijf?"

Martijn van Gruijthuijsen (VVD) is het daar niet helemaal mee eens. “Brainport krijgt inderdaad veel aandacht, maar er wordt zeker ook in andere regio’s geïnvesteerd. Het lijkt mij alleen niet slim om ons potje te vergieteren, dan krijgt iedere ondernemer een klein beetje. Daar kunnen ze niets mee.”

In de video's hieronder zie je welke antwoorden politici gaven over het thema energie.

Wat is de oplossing voor het overbelaste stroomnet?

Gaat er te veel aandacht naar Brainport?

Gaan we bezuinigingen op natuur terugdraaien?

Kunnen zonnepalenen op landbouwgrond?

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.