Klemmend beroep op provincie om te bouwen door minister voor Wonen

25 mei 2023 om 19:00 • Aangepast 3 juni 2023 om 02:01
nl
Minister voor Wonen Hugo de Jonge doet in een brief een klemmend beroep op de provincie Brabant om woningen te bouwen. Hij vraagt Commissaris van de Koning Ina Adema de brief door te sturen aan de politieke partijen die nu onderhandelen over een coalitieakkoord. "Voor de snelheid en continuïteit van de woningbouw is het belangrijk dat de provincie actief stuurt op voldoende bouwlocaties."
Profielfoto van Tessel Linders
Geschreven door

De brief van De Jonge komt op een belangrijk moment. Nu er aan de onderhandelingstafel druk wordt gesproken over de toekomst van Brabant mag de woningbouwopgave van De Jonge niet ondersneeuwen. Daarbij noemt hij de woondeals, die eerder dit jaar met Brabant zijn gesloten.

Brabant moet de komende jaren flink bijbouwen. De deal is 130.000 woningen erbij in 2030. Er zijn afspraken gemaakt over wat voor huizen er gebouwd moeten worden en ook hoeveel van die woningen sociale huurwoningen moeten zijn.

Tegenvallende omstandigheden
De woondeals zijn gesloten, maar het loopt allemaal nog niet op rolletjes, ziet de minister. Dat komt onder meer door de flink gestegen bouwkosten en grondprijzen. "De verwachting is dat door deze omstandigheden er vooral in 2024 een tijdelijke terugval in de woningbouwproductie zal zijn. De huidige omstandigheden vragen daarom om extra inzet van alle partijen om deze terugval zoveel mogelijk te beperken en te zorgen dat de woningbouwproductie snel opveert", zegt De Jonge.

Belangrijk onderdeel is de bouwlocatie. Daar moet de provincie volgens De Jonge een heel actieve rol in spelen. Die ruimte moet kort gezegd snel gevonden worden. Al is dat niet zo makkelijk. Naast een plek om een huis te kunnen bouwen moet er ook gedacht worden aan de bereikbaarheid van woonwijken en werklocaties, klimaatbestendigheid, water en bodem en de energievoorziening. Allemaal onderwerpen waar een nieuw provinciebestuur over na moet denken en op dit moment over onderhandelt.

Stikstof
De woningbouwopgave is al zwaar, maar de stikstofcrisis maakt het allemaal nog ingewikkelder. En dan vooral wáár er gebouwd kan gaan worden. Momenteel worden er in Brabant geen nieuwe natuurvergunningen uitgegeven. Dat maakt voor veel projecten niet uit, omdat daar geen vergunning voor nodig is. Maar dat geldt niet voor plannen in de buurt van Natura2000-gebieden. Die projecten zullen dan ook vertraging oplopen. Daarom is het extra van belang om locaties te zoeken die hier geen last van hebben.

Het Rijk betaalt voor alle provincies overigens zelf ook mee. Zo ligt er meer dan 11 miljard euro klaar voor de bouw van woningen. De belangrijkste financiële regelingen hiervoor zijn het Mobiliteitsfonds (7,5 miljard euro) en de Woningbouwimpuls (1,25 miljard euro). Daarnaast komt De Jonge binnenkort met extra geld zodat projecten die klaar staan om te starten door kunnen gaan, ondanks de slechtere economische omstandigheden.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!