Natuur of verkeersveiligheid? Wat moet er gebeuren met hoge bermen

31 mei 2023 om 20:46 • Aangepast 9 juni 2023 om 02:03
nl
Moeten bermen nou wel of niet gemaaid worden? Daar is discussie over omdat hoge begroeiing in bermen onveilig zou zijn. In Schijndel gebeurden zelfs drie ongelukken op een rotonde met hoge sprieten. Daardoor was het zicht vertroebeld. Maar de natuur heeft die hoge begroeiing nodig. Drie betrokkenen over dit probleem: maaien of niet.
Profielfoto van Rochelle Moes
Geschreven door

Biodiversiteitsexpert Eddy Schabbink:

“Als alle bermen gemaaid worden, loopt de biodiversiteit terug en daardoor nemen de klimaatproblemen toe. Dat realiseren mensen zich vaak niet. Iedereen denkt dat het alleen om de bloemetjes en bijtjes gaat, maar als het ontbreekt aan insecten heeft alles wat daarvan afhankelijk is het ook moeilijk. We zien minder vogels, maar ook het bodemleven gaat achteruit. En daardoor komt onze voedselproductie ook onder druk te staan.

Als de veiligheid in het geding is, moet er natuurlijk gemaaid worden. Maar vaak houdt niet iedereen zich aan de regels in het verkeer en dan roept men al snel het gras stond te hoog als het fout gaat. De veiligheid gaat dan voor. Maar maai dan alleen dat hoekje, in plaats van alles rond die rotonde.”

Verkeersdeskundige Paul van de Coevering:

“Een compleet overzichtelijke weg kan er ook voor zorgen dat mensen harder gaan rijden. Ze nemen dan meer risico, omdat ze denken dat ze meer onder controle hebben. Als je door bomen en begroeiing langs de weg beter moet opletten, ga je voorzichter rijden. Vooral bij het afslaan moet een automobilist zicht hebben. Maar midden op de rotonde hoeft niet gemaaid te worden."

Theo Lemmens gemeente Meierijstad (Schijndel):

"We maaien voor de verkeersveiligheid minimaal twee keer per jaar een strook van 1,25m breed langs de rijbaan van verharde wegen en fietspaden en de kruisingsvlakken.

Wegbermen (en bermsloten) vormen een netwerk van groene linten in het landschap. Ze hebben hierdoor, naast de verkeerskundige ook een belangrijke ecologische functie. Groene bermen zijn een leefplek en via deze bermen kunnen planten en dieren zich verplaatsen in het gebied. Bermen langs onverharde wegen houden we daarom bewust ruig.

Dit is gunstig voor struweelvogels en andere soorten die ruigten nodig hebben in hun leefgebied. In lanen met zomereiken zijn de bermen belangrijke leefplekken voor de natuurlijke vijanden van de Eikenprocessierups. Als er voldoende natuurlijke vijanden zijn dan is dat gunstig voor de natuurlijke bestrijding en voor verlaging van overlast.

Meierijstad wil de biodiversiteit versterken en groene bermen dragen daaraan bij. Maar biodiversiteit mag nooit te koste gaan van verkeersveiligheid."

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.