Uitbreidingsplannen Defensie roepen stortvloed aan reacties op

15 maart om 21:00 • Aangepast 27 maart om 02:02
nl
Door de toenemende dreiging in de wereld wil Defensie flink gaan uitbreiden. Op de verlanglijst staan onder meer laagvlieggebieden voor helikopters, meer ruimte voor straaljagers en terreinen om te oefenen met explosieven. Vooral in Brabant wordt er veel bezwaar gemaakt tegen de plannen en staatssecretaris Christophe van der Maat heeft zijn handen vol aan het beantwoorden van alle reacties.

In Hoe..? zie je wat Defensie van plan is:

Wachten op privacy instellingen...

Bezwaren komen van burgers, bedrijven, overheden en belangenorganisaties. De meeste van de 2243 reacties komen uit Brabant en gaan over verwachte overlast van straaljagers en helikopters.

Door de toenemende onzekerheid en dreiging in de wereld wil Nederland het leger en de luchtmacht versterken. Defensie zegt meer ruimte nodig te hebben om Nederland veilig te houden en aan de NAVO-verplichtingen te voldoen.

Op het verlanglijstje staan:

  • Het militaire oefenterrein op de Oirschotse Heide uitbreiden met tweehonderd hectare.
  • De Nassau-Dietzkazerne in Budel, nu nog een asielzoekerscentrum, zelf weer gaan gebruiken.
  • Meer milieuruimte rond vliegbases zodat vaker kan worden gevlogen.
  • Vliegbasis De Peel weer openen.
  • Meer laagvlieggebieden en landingsplaatsen voor helikopters.
  • Meer straaljagercapaciteit.
  • Terreinen om te oefenen met explosieven.

Dit kan in alle provincies en kan dus ook in Brabant overwogen worden. Veel bezwaarmakers maken zich zorgen over de leefbaarheid en de gevolgen voor de stikstofuitstoot in de regio.

Het provinciebestuur en gemeenten benadrukken dat er ook nog huizen gebouwd moeten kunnen worden en dat wordt lastig als er te veel uitstoot is. Ze vinden dat er te veel van Brabant wordt verwacht.

Na de zomervakantie
Staatssecretaris Van der Maat, tot medio januari 2022 provinciebestuurder in Brabant, zegt tevreden te zijn over het aantal reacties op de Defensieplannen. “Het toont de betrokkenheid, maar ook de bezorgdheid. Ik wil dan ook zorgvuldig omgaan met al die reacties."

De verwachting is dat het kabinet eind mei met een antwoord komt. Daarna komen er nog gebiedsbijeenkomsten en meer milieuonderzoek. Na de zomervakantie bepaalt het kabinet waar de krijgsmacht zijn activiteiten kan uitbreiden.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!