Geen risico verspreiding varkens-mrsa

4 december 2009 om 10:50
De verspreiding van de zogeheten varkens-mrsa blijkt geen grote risico's voor de volksgezondheid op te leveren. Toch moet het gebruik van antibiotica in de veehouderij worden teruggedrongen. Minister Gerda Verburg van Landbouw heeft dit bekendgemaakt.

De mrsa die bij varkens en kalveren in Nederland wordt gevonden, lijkt sterk op de ziekenhuisbacterie. Deze bacterie is resistent tegen antibiotica en laat zich moeilijk bestrijden.

Verburg stuurt vrijdag het rapport van diverse onderzoeken over de mrsa-bacterie naar de Tweede Kamer. Hieruit blijkt dat de varkens-mrsa sinds 2002 in diverse Europese landen voorkomt en daarna wijd verbreid is. Het risico ervan voor de volksgezondheid is wel aanwezig, maar klein.

De bacterie komt voor bij mensen die veel omgaan met varkens, vleeskalveren en pluimvee en lijkt niet gemakkelijk van de ene naar de andere mens over te gaan. Hoewel de risico's meevallen, ziet Verburg zich gesterkt in haar opvatting dat het antibioticagebruik in de veehouderij omlaag moet. Het huidige gebruik strookt niet met de duurzame veehouderij die zij voor ogen heeft. Ook is het niet uit te sluiten dat zich in de toekomst resistente bacteriën ontwikkelen die wel van mens op mens kunnen overgaan of die tot kwetsbaarheid bij mensen kunnen leiden.

Partijen in de veehouderijsector werken al enige tijd samen om het gebruik van antibiotica volgend jaar al terug te dringen. De minister heeft vertrouwen in die aanpak, maar ze schroomt niet maatregelen te nemen wanneer de aanpak onvoldoende resultaat oplevert. Volgens haar moet de veehouderij harder trekken aan een werkwijze, die deze sector minder afhankelijk maakt van antibiotica.

Wachten op privacy instellingen...