'ATM Moerdijk overtreedt milieuvergunning'

1 februari 2011 om 14:25
Justitie verdenkt Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) van het overtreden van de milieuvergunning. Een gerechtelijk vooronderzoek naar de chemisch afvalverwerker is afgerond.

ATM grenst aan het op 5 januari uitgebrande bedrijf Chemie-Pack. Justitie verdenkt ook dat bedrijf van het overtreden van de milieuvergunning.

Meer details over de verdenking tegen ATM wil justitie nog niet vrijgeven. Binnenkort bekijkt justitie of het bedrijf wordt vervolgd.

De zaak is aanhangig gemaakt door een toezichthoudende instantie in West-Brabant. Directeur Eric Langedijk van ATM Moerdijk zegt niet te weten wat de verdenking precies inhoudt. Hij heeft nog niets gehoord van justitie. Hij weet vrijwel zeker dat het niets te maken heeft met de brand bij Chemie-Pack.

Het afvalverwerkingsbedrijf wordt regelmatig geïnspecteerd. Volgens Langendijk zijn er tijdens de inspectie nooit overtredingen vastgesteld. ATM gaat mogelijk het vervuilde bluswater van de brand bij Chemie-Pack schoonmaken. Hij verwacht niet dat hij deze megaklus nu misloopt.
Kankerverwekkende stoffen
In 2007 werd ATM veroordeeld tot een boete van 160.000 euro, omdat het bedrijf eind jaren '90 verontreinigd afvalwater had geloosd waarin kankerverwekkende stoffen zaten.

Tegen Chemie-Pack loopt sinds de brand een gerechtelijk vooronderzoek. Het bedrijf zou de regels in de vergunning hebben overtreden. Maar ook daarover wil justitie niet inhoudelijk reageren. Ook de directie van het bedrijf is nog steeds niet op de hoogte van de precieze verdenking.
Wachten op privacy instellingen...