Privacyverklaring | Omroep Brabant

Omroep Brabant verwerkt persoonsgegevens omdat het voor het goed functioneren van onze (interactieve) diensten soms nodig is om persoonsgegevens te verzamelen en tijdelijk op te slaan. Wij zorgen ervoor dat deze persoonsgegevens zorgvuldig worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Omroep Brabant is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verkregen via de websites www.omroepbrabant.nl, www.ikbeneenbrabander.nl, www.omroepbrabantreclame.nl, www.werkenbijomroepbrabant.nl, de bijbehorende mobiele app(licaties) en de RTV-producties.

In deze privacyverklaring wordt beschreven of, hoe en waarom Omroep Brabant uw persoonsgegevens verwerkt. Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen, bijvoorbeeld in geval van wijziging van onze diensten. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.omroepbrabant.nl.

Waarom we de persoonsgegevens nodig hebben

Omroep Brabant verzamelt en gebruikt persoonsgegevens via de website en de app voor de volgende doelen:

 • Het vervullen van onze journalistieke rol als de regionale omroep in Noord-Brabant;
 • Het bijhouden van gebruikersstatistieken van onze onlinekanalen;
 • Het uitleveren van merchandise via onze webshop;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Het mogelijk maken van het bijwonen van evenementen, zoals Drie Uurkes;
 • Het uitvoeren van prijsvragen en het handhaven van de regels die Omroep Brabant daarvoor hanteert;
 • Het in staat stellen van adverteerders om gepersonaliseerde advertenties op de website van Omroep Brabant te plaatsen;
 • Het onderhouden van klantrelaties;
 • Contact op te kunnen nemen indien dit nodig is onze dienstverlening uit te voeren;
 • Indien we hier wettelijk toe verplicht zijn.

Klik hier voor de veel gestelde vragen over AVG.

Welke persoonsgegevens gebruikt Omroep Brabant

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die (in)direct herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn naam, telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook portretfoto’s zijn persoonsgegevens. In de context van een gebruiker van de diensten van Omroep Brabant kunnen de volgende persoonsgegevens door ons verwerkt worden:

 • Contactgegevens (zoals naam, telefoonnummer, huisadres, e-mailadres, etc.) bij het kopen van merchandise in onze webshop, bij deelname aan prijsvragen en spelletjes en inschrijven op de nieuwsbrief;
 • Inbelgegevens (zoals het telefoonnummer, hoe vaak en wanneer u gebeld heeft);
 • Ontvangen media (zoals foto’s, filmpjes en berichten);
 • Deelnamegegevens (zoals deelname aan prijsvragen, donaties, veilingen, etc.);
 • Klikgedrag en cookies (voor herkenning van de browser);
 • Apparaat gegevens (zoals IP-adres, toesteltype, browser, etc.);
 • Sollicitatiegegevens (zoals NAW-gegevens, e-mailadres, etc.);
 • Social Media gegevens (zoals likes, reacties etc.).

Bewaartermijn

Omroep Brabant bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het vervullen van de hiervoor beschreven doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen.

Gegevens van sollicitanten worden in beginsel vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure, ongeacht de uitkomst verwijderd. In uitzonderingsgevallen geldt dat deze, mits er toestemming wordt verleend door de sollicitant, maximaal één jaar in portefeuille gehouden.

Voor sponsoren en adverteerders geldt dat wij de niet-financiële gegevens, na drie jaar geen contact meer gehad te hebben, zullen opschonen. Voor de financiële gegevens geldt de fiscale bewaartermijn van zeven jaar. Voor gegevens van contactmomenten met de afnemers van onze diensten geldt dat we die niet langer dan 14 maanden bewaren na het laatste contactmoment.

Ten aanzien van bewaartermijnen geldt dat wat journalistieke waarde heeft, of had, ook archiefwaarde heeft en dat de bewaartermijnen om die reden in beginsel onbegrensd zijn.

Persoonsgegevens via Sociale Media

Omroep Brabant heeft een aantal social media-accounts: Facebook, Twitter, Instagram en Youtube. Dit doen wij als omroep, omdat wij het belangrijk vinden in contact te blijven met onze onlinebezoekers, kijkers en luisteraars. Omroep Brabant gebruikt gegevens over dit soort contacten (hoeveelheid reacties of likes) om het bereik van Omroep Brabant te analyseren en het aanbod beter te laten aansluiten bij de vraag. Op deze manier verbeteren wij continu onze dienstverlening.

Klikgedrag en cookies

Naast verstrekte gegevens bij bijvoorbeeld de aankoop van Omroep Brabant merchandise of likes op onze social mediapagina’s, worden er ook gegevens verzamelt over het bezoek aan onze website. Dit doen wij om drie redenen. De eerste reden is dat wij onze website zo optimaal mogelijk kunnen aanpassen op de voorkeuren van jou als bezoeker, dit doen wij aan de hand van cookies. Daarnaast monitoren wij de belasting van de website. Als laatste werken wij samen met advertentieplatforms voor het kunnen aanbieden van op maat aangepaste advertenties op onze website en in onze app.

Voor een volledige toelichting over het gebruik van cookies door Omroep Brabant verwijzen wij naar onze cookieverklaring. Wilt u de instellen van de advertentiecookies aanpassen dan kunt u dat doen door rechts onderin het scherm te klikken op het vingerafdruk icoontje.

Beveiliging

Medewerkers van Omroep Brabant hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Wij maken gebruik van beveiligde netwerkverbindingen. Dat wil zeggen dat de verbinding tussen u en ons beveiligd is. Gegevens die tussen uw en onze systemen verstuurd worden, blijven vertrouwelijk.

Omroep Brabant maakt afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken en leggen deze vast in een verwerkersovereenkomst met deze externe partij.

Rechten

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn uw rechten opgenomen. De tekst van de AVG en verdere informatie daarover kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft onder meer de volgende rechten:

 • recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG)
 • recht van inzage (artikel 15 AVG )
 • recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
 • recht op gegevenswissing / vergetelheid (artikel 17 AVG)
 • recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
 • recht van bezwaar (artikel 21 AVG)

Als u vragen of klachten heeft of één van bovenstaande rechten wil uitoefenen kunt u contact met ons opnemen via:

Email: [email protected]

Brief: Omroep Brabant t.a.v. Privacy Postbus108 5600 AC Eindhoven

Als u vindt dat wij uw persoonsgegevens op een onjuiste manier verwerken of niet goed reageren op een klacht/vraag in dat verband, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Omroep Brabant zal van tijd tot tijd deze Privacyverklaring aanpassingen. Bekijk daarom regelmatig deze Privacyverklaring voor een de meest actuele versie. Neem vooral contact op met [email protected] voor vragen of opmerkingen, wij willen in het kader van onze publieke taak hier continu in verbeteren.

Laatste actualisatie: juni 2020.


Veelgestelde vragen over verwijdering van persoonsgegevens uit nieuwsberichten

Vraag: Er staat informatie over mij op de website van Omroep Brabant en ik wil dat die verwijderd wordt, in welke gevallen doen jullie dat?

Antwoord: Als die informatie journalistieke waarde heeft doen wij dat in beginsel niet. Uiteraard corrigeren wij fouten in onze berichtgeving en er zijn uitzonderingen op die hoofdregel, bijvoorbeeld minderjarigen die vermist waren en die teruggevonden zijn. In die gevallen verwijderen wij de berichtgeving over de vermissing.

Vraag: Volgens mij is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook gewoon op Omroep Brabant van toepassing, dus waarom dat antwoord?

Antwoord: Wat in alle berichtgeving over de Avg niet altijd vermeld is, is dat er uitzonderingsregels op uw inzage-, correctie- en verwijderingsrechten zijn. Eentje daarvan is dat is alle lidstaten vanuit de Europese Unie een opdracht hebben gekregen om het grondrecht op privacy af te wegen tegen het grondrecht van de uitingsvrijheid. De persvrijheid is een belangrijk onderdeel van de uitingsvrijheid. Nederland heeft dat gedaan door onder meer journalistieke berichtgeving in zijn geheel uit te zonderen van uw recht op inzage, correctie en verwijdering. Omroep Brabant mag, binnen de grenzen van de journalistiek, op dit terrein haar eigen plan trekken. U kunt dit terugvinden in de Avg, artikel 43. En onze excuses voor de moeilijke tekst, het schrijven van wetten is echt een ander vak dan begrijpelijke nieuwsberichten.

Vraag: Hoezo kan een inzageverzoek slecht voor de persvrijheid zijn?

Antwoord: Zonder journalistieke bronnen kunnen we geen vrije pers hebben. En als we moeten vertellen wie wat aan ons heeft verteld, dan zullen die bronnen snel opdrogen.

Vraag: Hoezo kan een correctieverzoek slecht voor de persvrijheid zijn?

Antwoord: Een correctieverzoek, mits het om de juiste feiten gaat, zullen wij vanuit journalistiek oogpunt vaak inwilligen door een rectificatie. Een volledige correctie is echter vaak de geschiedenis herschrijven, ook het feit dat berichtgeving ooit onjuist was, is van belang.

Vraag: Maar ik weet toch heel zeker dat jullie berichtgeving over mij geen journalistieke waarde heeft, hoe kan ik een verwijderingsverzoek insteken?

Antwoord: Dat kan door mail te sturen naar [email protected] waarin u uitlegt welke informatie dat is en waarom u dat wilt. Let ook even op onze voorbeelden van berichten die wij wél en niet verwijderen. En bedenk dat Omroep Brabant uw identiteit zal willen controleren, ook om te voorkomen dat anderen dan uzelf berichten over u zouden kunnen laten verwijderen. Wij laten binnen vier weken na zo’n controle aan u weten óf we de informatie zullen verwijderen. In lastige gevallen kunnen wij die periode tot twee keer toe verlengen. hier