Privacyverklaring Omroep Brabant

Omroep Brabant gaat zorgvuldig om met de gegevens van de gebruikers van haar (interactieve) diensten. Deze Privacyverklaring geldt voor de website www.omroepbrabant.nl, de bijbehorende mobiele app(licatie) en de RTV-producties. Deze Privacyverklaring vloeit voort uit het Privacy Reglement dat Omroep Brabant hanteert. 

Omroep Brabant vindt het belangrijk dat de dienstverlening die zij levert betrouwbaar is. Om de continuïteit te waarborgen en ervoor te zorgen dat gebruikers op de hoogte worden gehouden van de diensten van het tv-, radio-, en internetbedrijf verwerken wij (soms tijdelijk) gegevens van gebruikers. Deze gegevens worden gedeeld met advertentieplatforms. Een voorbeeld van gegevens die Omroep Brabant verzameld zijn bezoekersaantallen op de website. Op deze manier kan Omroep Brabant haar dienstverlening continu verbeteren. Om dit te realiseren maakt Omroep Brabant gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen.  

Heb jij bezwaren tegen het feit dat Omroep Brabant gegevens van jou verwerkt? Dan kun je gebruik maken van jouw wettelijke rechten, zoals het recht op bezwaar. Meer informatie over jouw rechten kun je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens en in ons privacyreglement vinden. 

Verwerken van persoonsgegevens 

Omroep Brabant verzamelt en gebruikt persoonsgegevens via de website en de app voor de volgende doelen: 

 • Het vervullen van onze journalistieke rol als de regionale omroep in Noord-Brabant; 

 • Het bijhouden van gebruikersstatistieken van onze onlinekanalen; 

 • Het uitleveren van merchandise via onze webshop; 
  Het mogelijk maken van het bijwonen van evenementen, zoals 3 Uurkes Vurraf; 

 • Het uitvoeren van prijsvragen en het handhaven van de regels die Omroep Brabant daarvoor hanteert; 

 • Het in staat stellen van adverteerders om gepersonaliseerde advertenties op de website van Omroep Brabant te plaatsen. 
   

Welke persoonsgegevens gebruikt Omroep Brabant 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die (in)direct herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn jouw naam, telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook portretfoto's zijn persoonsgegevens. In de context van jou als gebruiker van de website en/of de mobiele app van Omroep Brabant kunnen de volgende persoonsgegevens door ons verwerkt worden: 

 • Contactgegevens (zoals naam, telefoonnummer, huisadres, e-mailadres, etc.) (bij het kopen van merchandise in onze webshop, bij deelname aan prijsvragen en spelletjes); 

 • Inbelgegevens (zoals het telefoonnummer, hoe vaak en wanneer je gebeld hebt); 

 • Ontvangen media (zoals foto's, filmpjes en berichten); 

 • Deelnamegegevens (zoals deelname aan prijsvragen, donaties, veilingen, etc.); 

 • Klikgedrag en cookies (voor herkenning van de browser); 

 • Apparaatgegevens (zoals IP-adres, toesteltype, browser, etc.). 
   

Persoonsgegevens via Sociale Media 

Omroep Brabant heeft een aantal sociale media-accounts: Facebook, Twitter, Instagram en Youtube. Dit doen wij als omroep, omdat wij het belangrijk vinden in contact te blijven bij onze kijkers en luisteraars. Omroep Brabant gebruikt gegevens over dit soort contacten (hoeveelheid reacties of likes) om het bereik van Omroep Brabant te analyseren en het aanbod beter te laten aansluiten bij de vraag. Op deze manier verbeteren wij continu onze dienstverlening. 

 
Klikgedrag en cookies 

Naast door jou verstrekte gegevens bij bijvoorbeeld de aankoop van Omroep Brabant merchandise en jouw likes op onze sociale mediapagina’s, worden er ook gegevens verzamelt over het bezoek aan onze website. Dit doen wij om drie redenen. De eerste reden is dat wij onze website zo optimaal mogelijk kunnen aanpassen op de voorkeuren van jou als bezoeker, dit doen wij aan de hand van cookies. Daarnaast monitoren wij de belasting van de website. Als laatste werken wij samen met advertentieplatforms voor het kunnen aanbieden van op maat aangepaste advertenties op onze website en in onze app. 

Voor een volledige toelichting over het gebruik van cookies door Omroep Brabant verwijzen wij naar onze cookieverklaring, wil je de instellen van je advertentiecookies aanpassen dan kun je dat doen door rechts onderin te klikken op het vingerafdruk icoontje. 
 

Jouw rechten 

Onder de Avg heb jij een aantal rechten. Los van het feit dat wij jou daarbij, binnen de kaders van de Avg ter wille in moeten kunnen zijn, willen wij dat ook, omdat wij als Omroep Brabant graag zo transparant mogelijk willen werken. Wil je gebruik maken van jouw rechten dan kun je per e-mail contact opnemen met het e-mailadres: privacy@omroepbrabant.nl. Wij pogen je binnen vier weken antwoord te geven op uw verzoek en als een verzoek aanleiding is tot wijzigingen of verwijderingen van gegevens zullen wij dit zo spoedig mogelijk effectueren in onze systemen nadat wij hiertoe besloten hebben. Na een maand zal jouw verzoek daadwerkelijk zijn verwerkt in de systemen van Omroep Brabant en zullen eventuele wijzigingen in de gegevens zijn doorgevoerd. Wettelijk gezien kun je gebruik maken van de volgende rechten: 

 1. Recht op inzage (Artikel 15 Avg). Je hebt het recht inzage te vragen in de gegevens die Omroep Brabant van jou verwerkt. Jij kan ons vragen te vertellen waarom wij bepaalde gegevens gebruiken, welke soorten gegevens wij verwerken, of wij de persoonsgegevens doorgeven aan derden en wat de bewaar- en/of archiveringstermijn van de gegevens is. Ook vermelden wij bij een dergelijk verzoek waar wij de gegevens vandaan hebben en (indien nodig) waarom het besluitproces geautomatiseerd is. Daarnaast kun je, mocht je onze reactie onbevredigend vinden, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 2. Recht op rectificatie en aanvulling (Artikel 16 Avg). Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren. Mocht Omroep Brabant de onjuiste of onvolledige gegevens hebben gedeeld met een derde partij, zal Omroep Brabant dit waar mogelijk aan hen doorgeven. 

 3. Recht op vergetelheid (Artikel 17 Avg). Je hebt het recht Omroep Brabant te verzoeken om uw gegevens te wissen. Echter geldt dit recht niet in alle gevallen. Alleen in de volgende situaties is het recht van toepassing.

  a) Omroep Brabant heeft jouw gegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze nog worden gebruikt.a0

  b) Het gebruik van Omroep Brabant van de gegevens vindt plaats met jouw toestemming, die kun je namelijk altijd intrekken.

  c) Je vindt dat het belang van Omroep Brabant bij de verwerking van de gegevens niet opweegt tegen jouw belangen, dat zal altijd het geval zijn bij het gebruik van de gegevens voor marketingdoeleinden en daarom hebben we ook de mogelijkheid om advertentiecookies uit te schakelen. Let er op dat die belangafweging bij nieuwsberichten en andere journalistieke uitingen best anders uit kan pakken, we hebben daarom nog wat veelgestelde vragen hierover op deze pagina staan.

  d) Omroep Brabant heeft geen goede reden (zoals gedefinieerd in de Avg) voor de verwerking van jouw gegevens.

  e) Je bent jonger dan zestien jaar oud en de persoonsgegevens zijn direct van jou verkregen, bijvoorbeeld via de website of app van Omroep Brabant 

 4. Recht op beperking van de verwerking (Artikel 18 Avg). Je hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen, bijvoorbeeld een tijdelijke opschorting. Echter geldt dit recht niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht van toepassing:

  a) De gegevens zijn mogelijk onjuist.

  b) De verwerking van persoonsgegevens vindt onrechtmatig plaats, bijvoorbeeld omdat Omroep Brabant geen wettelijke grondslag heeft voor de verwerking.

  c) Omroep Brabant heeft jouw gegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.

  d) Je maakt bezwaar. 

 
Mocht Omroep Brabant de onjuiste of onvolledige gegevens hebben gedeeld met een derde partij, zal Omroep Brabant dit zo mogelijk aan hen doorgeven. 

 1. Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Daar doet Omroep Brabant niet zelf aan.  Toch voor de volledigheid: Je hebt het recht om Omroep Brabant te verzoeken een 'menselijke blik' te werpen op een geautomatiseerd proces en bezwaar te maken tegen de uitkomsten van een geautomatiseerd besluit. Zoals gezegd, op dit ogenblik is daar binnen Omroep Brabant geen sprake van, bij externe advertentieplatforms kan dit het geval zijn. En dan raden we je aan om gebruik te maken van onze cookie controls. 

 2. Recht op overdraagbaarheid (Artikel 20 Avg). Je hebt het recht om de gegevens die wij van jou hebben te ontvangen, om deze vervolgens te delen met een vergelijkbare dienstverlener. Ook kun je aan Omroep Brabant vragen om de gegevens direct te delen met een andere organisatie. Let er wel op dat het hierbij alleen kan gaan om gegevens die we rechtstreeks van jou hebben gekregen en die we in het kader van een overeenkomst gebruiken, bijvoorbeeld als je merchandise bij ons besteld hebt, of omdat je ons toestemming hebt gegeven.  

 3. Recht van bezwaar (Artikel 21 Avg). Je hebt in sommige gevallen (eigenlijk alleen als Omroep Brabant gebruik maakt van jouw gegevens om wat een “gerechtvaardigd belang” van Omroep Brabant heeft te vervullen) het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens door Omroep Brabant. Ook hiervoor geldt dat Omroep Brabant een belangenafweging moet maken als dit de journalistieke taak van Omroep Brabant raakt. Wanneer je succesvol gebruik maakt van jouw recht van bezwaar staakt Omroep Brabant desbetreffende gegevensverwerking per direct. Omroep Brabant stelt in dit geval ten tijde van het onderzoek een procedure van Beperking van de Verwerking. Bedenk ook hier dat Omroep Brabant jou voor wat betreft online cookies al een mogelijkheid tot opt-out biedt en er daarbuiten snel sprake zal zijn van journalistieke belangen die jouw individuele belangen kunnen overstijgen. 

Heb je geen e-mailaccount of ben je niet in staat ons te mailen? U kunt altijd gebruik maken van de voorbeeldbrieven zoals voorgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze brieven zijn te vinden via onderstaande link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven 

Omroep Brabant zal van tijd tot tijd deze Privacyverklaring aanpassingen. Bekijk daarom regelmatig deze Privacyverklaring voor een de meest actuele versie. Oudere versies kun je [hier] vinden. Neem vooral contact op met privacy@omroepbrabant.nl voor vragen of opmerkingen, wij willen in het kader van onze publieke taak hier continu in verbeteren. 

Laatste actualisatie: augustus 2018.