Debat van het Zuiden

Debat van het Zuiden

In het Debat van het Zuiden debatteren 7 lijsttrekkers in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen over de kwesties die in Brabant, Limburg en Zeeland spelen. Er wordt gesproken over onder meer migratie, bestaanszekerheid en het rapport Elke Regio Telt. Burgers in het zuiden van Nederland voelen zich niet goed vertegenwoordigd door Den Haag. Wat willen de lijsttrekkers er aan doen om de band met de regio te verbeteren. In het Debat van het Zuiden komt ook de kiezer die nog niet weet op wie hij moet stemmen aan het woord. Kunnen de lijsttrekkers deze kiezers ervan overtuigen op hun partij te stemmen? Tessel Linders en Fabienne Nijsten presenteren het Debat van het Zuiden.