Advies: 'Gemeenten in Noordoost-Brabant móeten samenwerken'

27 augustus 2012 om 19:20
De gemeenten in Noordoost-Brabant moeten zich meer gaan profileren. Ze hebben zich als regio nauwelijks ontwikkeld en dat is wel nodig om allerlei zaken snel en efficiënt aan te pakken. Dit staat in voorlopige conclusies van de Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant.
Geschreven door

Alleen door krachten te bundelen kan er op ruimtelijk, economisch en maatschappelijk winst worden geboekt, zo stelt de commissie. Den Bosch en Oss moeten de kar trekken, wordt voorgesteld.
'Herindeling niet uitgesloten'"Op termijn is herindeling niet in alle gevallen uitgesloten, maar het is aan de gemeenten om die keuze te maken", zo zegt Helmi Huijbregts in een toelichting. De werkgroep staat onder haar leiding. Zij zou het logisch vinden wanneer Maasdonk opgedeeld wordt over Den Bosch en Oss.
De gemeenten Uden en Veghel zouden op hun beurt nog intensiever moeten samenwerken. "De provincie zou dat moeten stimuleren en faciliteiten", aldus de voormalig provinciebestuurder en burgemeester. Ze overhandigde het rapport dinsdag aan gedeputeerde Bert Pauli en Han Polman, voorzitter van de Vereniging van Brabantse Gemeenten.
Investeringsfonds voor regioIn het rapport staat onder meer dat er een actieplan moet komen om ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden bij de regionale ontwikkeling te betrekken. Ook wordt de instelling voorgesteld van een regionaal investeringsfonds waarvoor per inwoner 5 euro ingelegd zou kunnen worden.
Landerd heeft als eerste betrokken gemeente gereageerd. Ze is blij dat ze er, volgens het rapport, goed voor staat. Landerd meldt verder het grote belang van (sub)regionale samenwerking te omarmen.

Wachten op privacy instellingen...