KLPD en Marechaussee controleren situatie coffeeshops

DEN BOSCH - Het KLPD en de Koninklijke Marechaussee worden volgende week in Brabant ingezet om de situatie rond coffeeshops in de gaten te houden. Dit heeft alles te maken met de wietpas die sinds dinsdag verplicht is.
Door het verscherpte toezicht kunnen alleen mensen die in Nederland wonen nog softdrugs kopen. Klanten die in het buitenland wonen, zijn niet meer welkom.

26 extra agenten
In de regio Zuidoost-Brabant komen er tien extra agenten bij voor de controles, in de regio Midden- en West-Brabant zijn het er zestien. De agenten krijgen deze week een training en beginnen officieel aanstaande maandag.

De medewerkers van het KLPD en de Koninklijke Marechaussee gaan controles uitvoeren op mogelijke toename van illegale handel in softdrugs. Ook bekijken ze of Brabantse coffeeshops zich aan de regels houden, en of er geen overlast in de omgeving ontstaat.

Coffeeshop Toermalijn
Brabantse coffeeshophouders zijn niet blij mee met de wietpas. Ze denken veel klanten te verliezen, en ook is de kans groot dat er illegale tussenhandel onstaat. De Tilburgse coffeeshop Toermalijn negeerde de nieuwe maatregel tegen het drugstoerisme en liet iedereen die softdrugs wilde kopen dinsdag gewoon toe. 

Vraagtekens
De politieke partij Bosch Belang zet vraagtekens bij de inzet van de Koninklijke Marechaussee voor het naleven van de afspraken met de wietpas, en gaat Burgemeester en Wethouders aan de tand voelen.

Burgemeester Ton Rombouts van de gemeente Den Bosch is steeds voorstander geweest van een ingetogen beleid van de politie na de invoering van de pas.