Gemeente Eindhoven gaat zelf controleren op alcoholgebruik tijdens introductie

EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven gaat tijdens de introductieweek voor studenten controleren of jongeren onder de 18 jaar alcohol drinken. Twee toezichthouders zien erop toe of de Drank- en Horecawet wel wordt nageleefd. Ook houden ze prijsacties tegen het licht.
In Tilburg, Breda en Den Bosch wordt steekproefsgewijs een vinger aan de pols gehouden. Alle vier de gemeenten laten via een woordvoerder weten dat er ruim van tevoren contact is geweest met de organisatoren van de diverse activiteiten.

Zelf verantwoordelijkheid nemen
Ze rekenen erop dat de studentenverenigingen hun verantwoordelijkheid nemen en indien nodig optreden. Overtredingen kunnen leiden tot bekeuringen en de diverse studentenverenigingen hebben zelf ook straffen in petto.

Deze week zijn er vooral veel activiteiten in Eindhoven en Tilburg. Het hoogtepunt van de activiteiten voor de hbo'ers in Den Bosch is het introfeest van de Avans Hogeschool op 4 september.

Polsbandjes
Van de doelgroep is ongeveer dertig procent nog geen achttien, meldt de gemeente Den Bosch. Volgens haar heeft Avans eigen huisregels en wordt er gebruik gemaakt van persoonsgebonden polsbandjes.

In Breda wordt het introfeest precies een week later gehouden. Een woordvoerder van de gemeente Breda: "We gaan ervan uit dat de organisatoren hun verantwoordelijkheid op een goede en positieve manier oppakken. Ook met de nieuwe leeftijdsgrenzen." 

Vanaf 1 januari dit jaar mag er geen alcohol worden geschonken aan jeugd onder de achttien.