CDA-raadslid Leon Clemens 'intimideert en bedreigt expert ernstig' na informatieavond in Bergeijk

BERGEIJK - CDA-raadslid Leon Clemens heeft donderdagavond na afloop van een informatieavond in het gemeentehuis van Bergeijk oud-huisarts Jan Hoevenaars ernstig geïntimideerd en bedreigd. Dat meldt althans Milieu- en Burgergroepen Bergeijk. De organisatie schort per direct de deelname aan een klankbordgroep op wegens de bedreigingen. "Ik heb mijn excuses aangeboden en neem mijn woorden terug. Ik vind het jammer en betreur het zeer dat het overleg is opgeschort", zegt Clemens tegen Omroep Brabant.
Volgens de belangenvereniging werd Hoevenaars zo ernstig bedreigd, dat hij zich niet langer vrij voelt in de toekomst aan het debat over milieu- en gezondheidskwesties in Bergeijk deel te nemen. De informatieavond ging over de gevolgen voor de gezondheid van de mogelijke vestiging van een grote vleeskuikenhouderij in Walik.

Zelf wil Jan Hoevenaars niets over de bedreiging zeggen. De komende week wil hij buiten de media blijven.

Aangifte?
Inwoner Hans Houbraken zag die avond dat de expert door Clemens in een hoek werd getrokken. “Ik zag dat hij onze deskundige een hand gaf en hem uit het zicht trok. Hij wist dat er camera’s hingen, vermoed ik. Vervolgens begon het raadslid een boos betoog.”

Of Hoevenaars aangifte gaat doen van bedreiging en intimidatie, betwijfelt Houbraken. “Het is de vraag of die man dat durft. Ik vind in elk geval dat deze meneer zich moet schamen om zoiets in de raadszaal te doen!”

Excuses
Raadslid Clemens betreurt de ontstane ophef, maar benadrukt dat er van intimidatie geen sprake is geweest. "Ik geef toe dat ik de man op een wat emotionele manier heb verweten dat hij de zaken verdraaide. Ik heb hem ook per mail mijn excuses aangeboden dat ik hem op die manier heb toegesproken. Ik had niet verwacht dat hij dat als intimiderend of bedreigend zou ervaren. Ik heb tegen hem gezegd: 'die woorden neem ik terug'.”

'Dit is de druppel'
Het voorval is voor de vertegenwoordigers van onder meer de Milieuwerkgroep Kempenland, Groen Kempenland en verschillende groepen van verontruste burgers uit de gemeente Bergeijk de spreekwoordelijke druppel.

Zij schorten de deelname aan de klankbordgroep ‘herziening bestemmingsplan buitengebied /urgentiegebieden’ en het debat rondom intensieve veehouderij en volksgezondheid per direct op.

'Agressieve sfeer'
Tijdens de informatiebijeenkomst donderdag ontstond er volgens Milieu- en Burgergroepen Bergeijk aan de kant van een aantal agrariërs een agressieve sfeer en was er sprake van intimidatie en bedreiging jegens de organisatoren. Daar is volgens Mathijs Kuijken, wethouder en organisator van de bijeenkomst, niets van waar. "Het was een rustige bijeenkomst waar achteraf zelfs nog geapplaudisseerd door de aanwezigen."

Milieu- en Burgergroepen Bergeijk zegt zich ernstig belemmerd te voelen in hun recht op vrije meningsuiting. Zij hebben burgemeester Callewaert van de gemeente Bergeijk inmiddels per brief met klem verzocht zo snel mogelijk maatregelen te treffen. “Zodat in de toekomst de vrijheid van spreken in Bergeijk wordt gegarandeerd.”

De betreffende mail van Clemens:
‘Ik heb u verteld dat ik uw aanwezigheid in Bergeijk op deze manier niet langer op prijs stelde. Ik wil u voor het voorgevallen mijn welgemeende excuses aanbieden, ik heb spijt van mijn uitlating aan uw adres en het is geenszins mijn bedoeling geweest u te kwetsen. Ik ontken dat van een bedreiging sprake is geweest. Ik ben geschrokken van het feit dat u mijn vragen en opmerkingen als bedreigend heeft ervaren. Dat is geenszins mijn intentie geweest."
Meer over dit onderwerp:
cda bergeijk leon clemens bedreigingen