Toch vervroegd geld naar Grote Kerk in Breda en Vestingwerken in Den Bosch

30 juni 2015 om 02:02
nl
Het rijk stelt alsnog op korte termijn geld beschikbaar voor de Grote Kerk in Breda en de Vestingwerken in Den Bosch. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schrijft dit aan de Tweede Kamer.
Geschreven door

De twee historische bouwwerken vallen onder een groep van ongeveer veertig grote monumenten, die eigenlijk pas in 2018 subsidie zou krijgen. Hiervoor is in totaal twintig miljoen euro gereserveerd. Dat bedrag komt vervroegd vrij, omdat langer wachten volgens Bussemaker tot achterstand in onderhoud kan leiden. 
Het is niet bekend hoeveel geld er naar de Grote Kerk in Breda en de Vestingwerken in Den Bosch gaat. Vorig jaar nog werd in een manifest vergeefs gepleit voor extra financiële steun.
Onwenselijke situatieDiverse eigenaren, gemeenten en belangenorganisaties hebben er terecht op gewezen dat uitstel voor deze grote en belangrijke monumenten een onwenselijke situatie is, zo meldt Bussemaker. Ze wijst op 'aanmerkelijke kosten' die gemaakt moeten worden voor plannen die worden afgewezen.
"Dit lange wachten leidt tot onzekerheid, kost geld en kan leiden tot het oplopen van achterstanden in het onderhoud. Dat vind ik onwenselijk en doet geen recht aan de bijzondere waarde van deze monumenten", aldus de bewindsvrouw. Ze laat verder weten dat er bovenop de twintig miljoen nog eens tien miljoen vrijgemaakt kan worden.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.