Video

Grote hoogwateroefening langs rivier de Mark ten noorden van Breda

20 april 2016 om 20:30
nl
Het waterschap Brabantse Delta en defensie hebben woensdag langs de rivier de Mark bij Breda een grote hoogwateroefening gehouden. Medewerkers van het waterschap Brabantse Delta werden getraind in het beperken van de schade aan kaden en dijken bij hoog water. Militairen hielpen hen daarbij met mankracht en groot materieel. Aan de training deden zo'n veertig medewerkers van het waterschap en honderd militairen mee.
Profielfoto van Erik Peeters
Geschreven door

Om de gevolgen van het zogenaamd hoge water te beperken, werden de kaden op de verschillende plekken versterkt met BigBags, zandzakken en zelfs een met water gevulde kunststof nooddam. In het scenario dreigde ook de rioolwaterzuivering Nieuwveer uit te vallen.
Verbetering waterkwaliteitOp de rioolwaterzuivering ‘stroomde’ vervuild water in de overstortvijver die op het terrein ligt. Het waterschap plaatste twee beluchters om extra zuurstof in het water te brengen en zo de waterkwaliteit te verbeteren. Om de aanvoer van rioolwater vanuit Breda te verwerken, werden tijdens de oefening een noodpomp en aanvoerleidingen geïnstalleerd.
Eenheden van de landmacht uit Oirschot en Hedel stelden manschappen en materieel beschikbaar om de maatregelen in het veld uit te kunnen voeren. De landmacht voerde een dijkbewaking uit met onder meer hulp van een onbemand vliegtuig.
Ook donderdag wordt er nog geoefend langs de oevers van de Mark.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.