Oude stadsmuur en waterpoort in Den Bosch doen het hart van archeoloog Eddie Nijhof sneller kloppen

DEN BOSCH - Een bijzondere archeologische vondst in Den Bosch. Daar is een deel van de eerste stadsmuur met daarin de toren van een waterpoort opgegraven. Die is in de 13e eeuw gebouwd en behoort daarmee tot de oudste stenen bouwwerken van de stad.

De tweede stadsmuur van Den Bosch is op meerdere plekken in de stad te zien, maar de eerste en oudste stadsmuur bijna nergens. De opgraving doet het hart van archeoloog Eddie Nijhof sneller kloppen. Volgens hem is het een van de oudste stadsmuren in Nederland... [VIDEO]

Middeleeuwen
De stadsmuur en waterpoort zijn gebouwd in de middeleeuwen. Woensdag begonnen medewerkers van Erfgoed 's-Hertogenbosch met de opgraving bij het Herman Moerkerkplein. Vrijdagmiddag waren ze bijna klaar. 

De toren werd gebruikt om de stad te verdedigen. Nijhof: "Daar hebben ongetwijfeld schietgaten in gezeten. Je kon op die toren ook goed de wacht houden, je kon ver kijken in onrustige tijden. Je kon de vijand dan van een afstand zien aankomen. Maar toen de tweede stadsmuur gebouwd werd, had de eerste muur geen functie meer en raakte die in verval."

Stadsparkje 
De komende tijd worden de stadsmuur en de toren van de waterpoort gerestaureerd en gereconstrueerd. Daarna wordt er een stadsparkje aangelegd, waarin een deel van de waterpoort en stadsmuur te zien zal zijn. Volgend jaar moet het klaar zijn.