Weer onderzoek na rammen stuw Grave: nu naar samenwerking en communicatie

24 februari 2017 om 15:38
nl
Rijkswaterstaat, drie waterschappen en drie veiligheidsregio’s gaan samen de eerste 48 uur na de aanvaring van de stuw bij Grave evalueren. Er wordt onder meer onderzocht hoe de onderlinge samenwerking is verlopen, maar ook hoe de communicatie was verzorgd. Bureau Berenschot is hiervoor in de arm genomen.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door

De stuw werd op 29 december geramd door een binnenvaartschip. Er raakte niemand gewond, maar het scheepvaartverkeer lag een maand stil. Dit leidde tot miljoenen euro's schade voor diverse ondernemingen.
'Grensoverschrijdende calamiteit'Tijdens het onderzoek dat deze week is begonnen, wordt verder bekeken hoe en of provincie, gemeente en regio hun verantwoordelijkheid hebben genomen. In een gezamenlijk persbericht wordt de aanvaring een grensoverschrijdende calamiteit genoemd. Naar verwachting zijn de resultaten van het onderzoek vóór de zomer bekend.
Ondertussen is de Onderzoeksraad voor Veiligheid al met een eigen onderzoek bezig. Hierbij wordt ingezet op de botsing zelf én de manier waarop is omgegaan met de gevolgen.
Begeleid door ministerieDe studie wordt begeleid door het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing, een onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (DCC). Behalve Rijkswaterstaat zijn de veiligheidsregio’s Gelderland-Zuid, Brabant-Noord en Limburg-Noord alsmede de waterschappen Rivierenland, Aa en Maas en Limburg bij het onderzoek betrokken.
Op 22 maart dient bij de rechtbank in Rotterdam een zaak die is aangespannen door de Duitse rederij Gefo. Dit is de eigenaar van het schip, dat de stuw vernielde. Het bedrijf wil weten hoe hoog de te claimen schade kan uitvallen.
Beschadigde jukken afgevoerdInmiddels zijn de jukken die bij de botsing beschadigd werden, gedemonteerd en afgevoerd. In een werkplaats worden verdere inspecties uitgevoerd aan deze stuwonderdelen om te kijken welke vervangen moeten worden en welke, na reparaties, weer bruikbaar zijn.
Water op constant peilEen stuw houdt het waterniveau in een rivier op een constant peil, waardoor scheepvaart met een gegarandeerde diepgang kan varen. De jukken van een stuw vormen het raamwerk (of frame) waar  schuiven tegen aan worden geplaatst om het waterpeil op dat niveau te houden.
Tegelijk met de reparatie en productie van nieuwe jukken en schuiven, vinden er reparaties plaats van herstelbare onderdelen. Het definitief herstel van de stuw gaat een halfjaar duren. Als voorlopige oplossing werd een maand geleden een nooddam aangelegd.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.