Glimmende provinciale Porsche raast verder over de Brabantse wegen - Omroep Brabant

Glimmende provinciale Porsche raast verder over de Brabantse wegen

22 april 2017 om 00:02 • Aangepast 21 november 2020 om 01:52
nl
Een APK-keuring van een glimmende Porsche. Zo noemde CDA-fractievoorzitter Marianne van der Sloot vrijdag de behandeling van de Perspectiefnota door Provinciale Staten. Dat is het moment waarop Provinciale Staten van Brabant beoordelen of het provinciale vehikel van Gedeputeerde Staten nog wel de weg op mag. De oppositie, met het CDA voorop, constateerde nogal wat mankementen maar bij de coalitie konden ze na afloop constateren dat met het aandraaien van een schroefje hier en daar de auto weer in orde was.
Profielfoto van Jan de Vries
Geschreven door
Jan de Vries

Profileren
De behandeling van de nota is bij uitstek de dag waarop de politieke partijen zich kunnen profileren. Dat coalitie en oppositie van mening verschillen is voorspelbaar, maar er bleek ook profileringsdrang tussen SP en VVD, twee partijen die nota bene samen de provincie besturen en bewijzen dat liberalen en socialisten best samen kunnen.

Wachten op privacy instellingen...

Maakt economie gelukkig?
De VVD mag graag ronkende teksten verspreiden over de Brabantse economie die tegen de klippen op groeit. SP’er Nico Heijmans vroeg zich na twee jaar samenwerken af of een groeiende economie de gewone Brabanders gelukkiger maakt.

Hij pleitte er voor om in de tweede helft van de bestuurstermijn vooral het oog te houden op die Brabanders die niet profiteren van de toenemende welvaart. Hij wilde vooral meer vaste banen in plaats van flexibele. Gedeputeerde Bert Pauli (VVD) zei meteen dat dat ook zijn wens is. Daarmee was deze plooi zo goed als glad gestreken.

Wachten op privacy instellingen...

Extra werk
Uiteindelijk doorstond de Porsche de APK zonder al te dure reparaties. Provinciale Staten gaven GS in de vorm van moties wel een koffertje met extra opdrachten mee waarvan de gedeputeerden dan weer vonden dat ze die al veel eerder hadden opgepakt omdat ze inderdaad in de hoogste versnelling gaan.

Wachten op privacy instellingen...

Er waren een paar zaken die in de tweede helft van de bestuursperiode wel extra aandacht krijgen:

 • Bij de politieke leiders in Den Haag wordt nog nadrukkelijker aangedrongen op financiële compensatie voor Q-koorts patiënten. Toezeggingen daarover deden de leiders in de verkiezingscampagne al tijdens het Debat van het Zuiden
 • Bij de coalitieonderhandelaars in Den Haag wordt nog eens aangedrongen op extra geld voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit in Brabant. Dat moet al in het regeerakkoord worden opgenomen.
 • Er wordt bij het rijk ook nog eens op aangedrongen dat het geld dat afgepakt wordt van criminelen voor honderd procent wordt gebruikt voor criminaliteitsbestrijding.
 • Aan het rijk wordt gevraagd om mensen, op wiens grond drugsafval wordt gestort, de kosten van het opruimen voor honderd procent terug te betalen.
 • Er komt een plan om er voor te zorgen dat talentvolle jongeren uit binnen- en buitenland in Brabant willen werken om zo de vergrijzing van de arbeidsmarkt tegen te gaan.
 • Hoewel het bestrijden van mestfraude geen taak van de provincie is dwongen Provinciale Staten af dat GS een bijeenkomst organiseren met de opsporingsorganisaties om te horen hoe erg die fraude eigenlijk is en hoe die kan worden voorkomen.
 • Er komt een voorstel voor meer leningen aan mensen die maatregelen nemen om hun huis energiezuiniger te maken bijvoorbeeld met zonnepanelen, isolatie, warmtepompen enzovoort.
 • Het provinciebestuur gaat samen met de vijf grote Brabantse gemeenten kijken hoe de noodlijdende dansgezelschappen in de provincie geholpen kunnen worden nu ze geen provinciale subsidie meer krijgen.
 • Het provinciebestuur gaat zich inzetten om de N264 tussen Uden en Haps te verbeteren en om het sluipverkeer bij Boekel, Volkel en Uden aan te pakken.
 • Er komt een onderzoek naar scholingsvouchers voor ZZP’er die ten minste twee jaar actief zijn en die een laag inkomen hebben.
 • Brabant gaat samen met de provincie Gelderland bij het rijk aandringen op een snelle aanleg van een spitsstrook tussen knooppunt Paalgraven bij Oss en het knooppunt Bankhoef.
 • De provincie gaat zich sterk maken om bijen te redden omdat de bijensterfte in Brabant hoog is. Bijvoorbeeld door meer bloemen te zaaien waar bijen voedsel uit kunnen halen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.