Veel agressie bij GGzE-instellingen, meeste klachten bij Woenselse Poort

18 mei 2017 om 17:28
nl
Vorig jaar hebben zich bij de GGzE, de psychiatrische instelling in Eindhoven, bijna 3500 incidenten voorgedaan. Dit is een stijging van veertig procent ten opzichte van 2015. In veruit de meeste gevallen, 66 procent om precies te zijn, ging het om agressie. Dit blijkt uit het jaarverslag van de GGzE.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door

De opstellers wijten de toename aan het beter melden van incidenten, maar ook dat er daadwerkelijk meer misgaat. Verdere details over wat er allemaal is misgegaan, staan er niet in het verslag. De incidenten kunnen dus te maken hebben met individuele cliënten en medewerkers, tussen cliënten onderling en tussen cliënten en medewerkers.
Veel aandacht
Er wordt aan de constateringen toegevoegd dat de incidenten gepaard gingen met 'negatieve media-aandacht’. En dat mede als gevolg van die publicaties een groot aantal verbetermaatregelen is ingezet. Met name Omroep Brabant heeft heel veel aandacht besteed aan misstanden bij vooral de Woenselse Poort, de tbs-afdeling van de GGzE. Het leverde de omroep de Gouden NL Award op.

Van alle cliënten van de GGzE wordt het meest geklaagd door die van de Woenselse Poort: 61 procent van de 304 klachten die vorig jaar zijn ingediend bij de interne klachtencommissie kwam van de tbs-afdeling. Het aantal gegronde klachten is overigens gedaald.

Kritisch blijven kijken
De Centrale Cliënten Raad laat in het jaarverslag opnemen dat het tevreden is over de uitvoering van het verbeterplan bij de Woenselse Poort, maar ook dat ‘we een vinger aan de pols houden.’ Hennie Driessen van de ondernemingsraad meldt dat ‘we onszelf duidelijker moeten positioneren en beter moeten signaleren. We kunnen wel denken dat er transparantie is, maar we zullen vooral kritisch moeten kijken of dat ook echt zo is’.

Ook de Raad van Toezicht steekt in het jaarverslag de hand deels in eigen boezem: “Signalen over wat er rondom de Woenselse Poort heeft gespeeld, hebben de Raad van Toezicht niet tijdig bereikt. Mensen weten blijkbaar onvoldoende dat als ze zich niet genoeg gehoord voelen door directie en Raad van Bestuur ze ook rechtstreeks contact met ons kunnen opnemen. Maar vergeet niet dat de Woenselse Poort maar twintig procent van de totale organisatie uitmaakt. De overige tachtig procent van de GGzE is onderbelicht geraakt.”

WinstIn het jaarverslag staat overigens ook dat de instelling het afgelopen jaar met een winst van een half miljoen euro heeft afgesloten. Toch is de leiding ook op dit gebied niet tevreden: “Om iedereen ook in de toekomst de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is, moet het zorgbudget nu wel écht anders ingezet worden. Maar liefst 25 procent van het zorgbudget wordt uitgegeven aan de verantwoording van de zorgactiviteiten.”

Heeft u iets te melden over de Woenselse Poort? Mail dan onze redactie: [email protected]

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.