'Veiligheidsbeleid gemeente Eindhoven niet op orde, 2018 wordt cruciaal'

22 juli 2017 om 01:02
nl
Het veiligheidsbeleid van de gemeente Eindhoven is onvoldoende effectief en verdient verbetering. Er zal zowel binnen het ambtelijk apparaat als in wijken beter samen gewerkt moeten worden. Ook de urgentie van het veiligheidsbeleid en de inbreng van wethouders moet duidelijker zijn. Dit blijkt uit onderzoeken van twee externe bureaus. Er is twee miljoen euro nodig om de eerste broodnodige veranderingen in het Eindhovense veiligheidsbeleid door te voeren, zo wordt voorgesteld.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door

Burgemeester en Wethouders (h)erkennen veel bevindingen. Ze gaan vanaf september aan de slag met het vaststellen en uitvoeren van een nieuw veiligheidsplan.

Volgens de Politiewet 2012 moeten gemeenten minstens eens in de vier jaar zo’n plan vaststellen. Dat in Eindhoven loopt dit jaar af. B en W hadden de twee bureaus ingeschakeld om een basis te kunnen leggen voor een nieuw veiligheidsplan.

Misdaadmeter
Burgemeester John Jorritsma lijkt met de aanbevelingen op zijn wenken te worden bediend. Toen in mei bekend werd dat Eindhoven was gestegen van de derde naar de tweede plaats op de jaarlijkse Misdaadmeter van het Algemeen Dagblad pleitte hij al voor meer geld, toezicht houdende ambtenaren en kwaliteit. Over de interne organisatie liet hij zich toen niet uit. Toch valt hier volgens de onderzoekers nog veel winst te halen.

Lees ook: Criminaliteit verplaatst zich naar het plattenland, volgens AD MisdaadmeterZe vinden het onder meer opvallend dat Eindhoven, afgezet tegen een aantal vergelijkbare gemeenten, slechter scoort op gebied van veiligheid. Maar ook dat de Lichtstad per inwoner minder geld en formatie inzet voor veiligheid, terwijl de veiligheidsproblematiek daartoe wel aanleiding zou moeten zijn. Ook de aanpak en organisatie binnen het Eindhovense gemeentelijke apparaat biedt ruimte voor verbetering. Verder wordt de inbreng van de gemeente in de Taskforce Brabant-Zeeland ‘niet consistent’ genoemd.

Wijkgericht werken
In de rapporten staat voorts dat het duidelijker moet worden wat de gemeente op veiligheidsgebied wil bereiken en hoe. Hierbij is het volgens de bureaus van het grootste belang dat er beter wordt samengewerkt met bijvoorbeeld de politie en welzijnsorganisatie WIJ. Een citaat: ‘relevante informatie wordt niet gedeeld (WIJ Eindhoven krijgt geen informatie over veiligheidsrisico’s, zoals het vuurwapengevaarlijk zijn van cliënten).’ Verder wordt onder meer voorgesteld meer wijkgericht te gaan werken.

Een andere zinsnede: ‘Om de risico’s van ondermijning van de democratische rechtsorde te beheersen is het van belang te investeren in de kwaliteit en integriteit van het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat.’

In de brief aan de gemeenteraad beamen B en W dat ‘de huidige veiligheidsaanpak van de gemeente Eindhoven toe is aan een kwaliteitsslag. Een andere manier van werken is noodzakelijk om de hedendaagse veiligheidsproblematiek het hoofd te kunnen bieden.’ Het Eindhovense college noemt 2018 zelfs ‘een cruciaal transitiejaar om te komen tot een effectieve veiligheidsaanpak.’

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.