Kerk van Vliegend Spaghettimonster heeft ook Brabantse leden

6 september 2017 om 10:41
nl
Wel eens iemand gezien die met een vergiet op zijn kop een gemeentehuis binnenloopt? Nee, dat kan kloppen. Het is de afgelopen jaren voor zover bekend ook maar op twee plekken gebeurd: in Hoogerheide en in Eindhoven. Dat waren Pastafarí's. Aanhangers van een kerk. De overheid ziet dat anders.
Profielfoto van Willem-Jan Joachems
Geschreven door

Meldingen van deze opmerkelijke incidenten komen uit de gemeentehuizen van Eindhoven (2016) en Woensdrecht (2012). Dat blijkt uit cijfers die na een verzoek om openbaarmaking zijn opgevraagd en online te lezen zijn.

Met vergiet bij gemeenteloket Hoogerheide
Bij ons verscheen gisteravond een man die lid is van pastafar(ian)isme (vliegend spaghettimonster). Hij had een soort vergiet op zijn hoofd. Meldde dat dit uit geloofsovertuiging was. Wij hebben gegoogled en lazen inderdaad dat dit een ‘beweging is en inmiddels bekend in verschillende landen. Mogen wij deze pasfoto accepteren, zo nee hoe moeten wij daarmee omgaan? (mailtje gemeente Woensdrecht, 6 juni 2012)

Persoon met vergiet in stadskantoor Eindhoven
Verzoek 2 februari 2016 15:22 mag een pasfoto met .. een vergiet geaccepteerd worden?

Actie 2 februari 2016 15:22 betrokkene moet aantonen dat hij een vergiet op zijn hoofd MOET dragen.

De eerste aanvraag met foto + vergiet hebben wij vandaag ontvangen. Het document dat hij met de bewuste foto heeft aangevraagd is een rijbewijs. Kunt u mij adviseren hoe te handelen? (Mailtjes gemeente Eindhoven 2 februari 2016)

Een dag later reageert het ministerie van V&J als volgt:

De eis dat het hoofd onbedekt dient te zijn vloeit immers voort uit de primaire functie van het paspoort en de identiteitskaart, die inhoudt dat de houder zo goed mogelijk aan de hand van zijn document moet kunnen Worden geïdentificeerd, Dit betekent dat, zoals ook uitdrukkelijk in artikel 28, derde lid, PUN is vermeld, op de aanvrager de bewijslast rust om aan te tonen dat er sprake is van zodanige godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen, dat deze zich verzetten tegen het onbedekt laten van het hoofd.

'Discriminatie'
Uit de stukken blijkt ook dat er ook buiten gemeentehuizen incidenten zijn geweest. Bij fotozaken bijvoordeeld. Daar stuurde de winkelier iemand weg die pasfoto's wilde met een vergiet op zijn hoofd. De winkelier kreeg vervolgens het woord discriminatie naar zijn hoofd geslingerd. 

Pastafari's krijgen document
Gemeenten in het hele land worstelden al langer met de kerk. Volgens deskundigen bestaat het fenomeen sinds 2005 en is het vooral via internet wereldwijd bekend geworden.

In de hele wereld slaagden volgelingen er in om met vergiet op hun paspoort of id-kaart terecht te komen. Soms erkenden ook Nederlandse gemeenten een lid: in Leiden en Den Haag kregen inwoners een paspoort waarop ze afgebeeld staan met een vergiet. In Brabant is dat voor zover bekend niemand ooit gelukt.

Wel of geen kerk?
Vanuit de overheid kwam het advies aan de gemeenten om de kerk niet te erkennen. Omdat er geen samenhang zichtbaar is, ze hun religie niet uitoefenen en geen activiteiten hebben. Aanhangers vallen niet onder de vrijheid van godsdienst maar onder de vrijheid van meningsuiting, is de boodschap naar de gemeenten. Ze hebben wel een website.

De aanhangers vertelden op hoorzittingen dat het dragen van een vergiet geen plicht is. Het valt onder de Acht Geboden van de Kerk die ook wel de 'Liever Nietjes' worden genoemd.

Tentakels
Op een hoorzitting van de gemeente Nijmegen op 18 januari 2017 vertelde een aanhangster dat er zeker tienduizend leden zijn in Nederland en dat het vergiet voor haar een heilig hoofddeksel is.

Mevrouw vertelt dat het vliegend spaghettimonster er altijd al was, maar dat hij - doordat er meer mensen kwamen - niet meer iedereen kon raken met zijn tentakels. Mevrouw vertelt dat de diensten religieuze bijeenkomsten/diensten zijn, vaak online via skype waar ze gezamenlijk spaghetti eten en filosoferen over het leven. Het is nu lastig om naar andere pastafariers te gaan, omdat ze geen rijbewijs heeft.

Proces in Den Bosch
Eerder dit jaar speelde er een rechtszaak in Den Bosch over de vraag of je met een vergiet op een pasfoto mag staan. De rechter wees dat verzoek af.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.