'Een verschrikkelijk dure les', gezondheid volgens LTO niet bedreigd door fipronil-eieren

25 juni 2018 om 14:51
nl
“Een goede, maar ook verschrikkelijke dure les.” Hugo Bens uit Mill reageert met gemengde gevoelens op het rapport dat maandagmiddag is uitgebracht over het bestrijdingsmiddel fipronil in eieren. De voorzitter van de leghennenhouders binnen de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) erkent dat er ook in zijn sector fouten zijn gemaakt. Na de ontdekking werden miljoenen eieren vernietigd en kippen geruimd. Dit gebeurde onder meer in Moerdijk en bij Rendac, de destructor in Son.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door

Bedrijven in de eierketen zijn slechts één van de vele partijen die van de ‘commissie fipronil in eieren’ een veeg uit de pan krijgen. Ze heeft onderzocht hoe het bestrijdingsmiddel van bloedluis in eieren terecht is gekomen, hoe hiermee is omgegaan en of de voedselveiligheid in de eiersector voldoende is gewaarborgd.

Voedselveiligheid in gedrang
De conclusies die commissievoorzitter Winnie Sorgdrager presenteerde, liegen er niet om. Al zijn ze volgens Bens wel ‘in de lijn der verwachtingen.’ De pluimveesector, de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) en de ministeries van Volksgezondheid (VWS) en Landbouw (LNV) hebben onvoldoende voorrang gegeven aan voedselveiligheid, zo is één van de vaststellingen.

Eierboeren, van wie er veel in Brabant zijn gevestigd, wordt onder meer verweten dat ze hun wettelijke verantwoordelijkheid niet waarmaken. Bens heeft begrip voor dit standpunt, maar hij brengt hier tegenin dat pluimveehouders niet alles kunnen weten. 

Bovendien, is zijn stellige mening, wordt de voedselkwaliteit juist heel streng in de gaten gehouden. Zo bestaat er sinds kort een ‘heel simpel, laagdrempelig’ meldpunt, dat al een aantal reacties heeft opgeleverd. Verder wordt het toezicht verbeterd door de instelling van een raad van beheer en een commissie van deskundigen.

'NVWA verbazingwekkend'
Bens meldt verder dat een groot aantal van de aanbevelingen van de ‘commissie fipronil’ al is opgepakt of wordt opgevolgd door de eiersector. Dat gebeurt in samenspraak met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). 

De leghennenvoorzitter blijft het een kwalijke zaak vinden dat de NVWA eind 2016 niet in actie is gekomen. Toen werd gemeld dat er fipronil in de pluimveebranche werd toegediend. “Ik blijf het verbazingwekkend vinden dat hiermee toen niets is gedaan”, aldus Bens.

LEES OOK: Hoezo verdachte? Nick Hermens tipte NVWA juist over fipronilaffaire

Volgens de fipronilcommissie krijgt voedselveiligheid bij de NVWA te weinig aandacht. Ook hebben politiek en bestuur een te beperkte opvatting over hun eigen rol ten aanzien van voedselveiligheid. "Ze komen pas in actie wanneer zich een incident of crisis voordoet." Het rapport werd overhandigd aan VWS-minister Bruno Bruins en Landbouw-minister Carola Schouten (LNV).

'Impact onderschat'
In het rapport staat onder meer dat de ministeries van VWS en LNV de impact van het fipronilschandaal hebben onderschat.  Het ontbrak aan regievoering op het gebied van de communicatie over de eierkwestie. De Tweede Kamer heeft vorig jaar een onvolledig en vertekend beeld gekregen.

Sorgdrager: “Economische en financiële belangen mogen nooit voorrang krijgen op het belang van voedselveiligheid. Er zijn talloze mogelijkheden voor alle partijen om risico’s op dit soort incidenten te beperken.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.